Ny plan för ny järnvägsbro i Hangö norra – finländska staten är villig att betala

Järnvägsstationen i Hangö, i Finlands sydligaste stad. Landets trafikledsverk vill bygga en järnvägsbro i närheten under åren 2023–2024. Foto: VR

Planerna på en ny bro i Hangö norra vaknar till liv igen. Trafikledsverket ger inte upp tanken på att förbättra säkerheten vid plankorsningen och presenterar nu en ny lösning för staden, skriver nyhetssajten Svenska Yle.

Hangö är Finlands sydligaste stad med en viktig isfri hamn året runt. Och snart kommer man till staden via en elektrifierad järnväg.

Trafikledsverket vill ersätta den nuvarande plankorsningen i Hangö norra med en säkrare lösning då Hangö - Hyvingebanan elektrifieras. Trafikledsverket vände sig till Hangö stad med sina planer år 2021, men det blev inget av dem då.

Först blev det nej

Stadsstyrelsen sa nej till planerna på en bro. Beslutsfattarna var inte eniga i mars och augusti i fjol då ärendet behandlades i styrelsen.

En del beslutsfattare var skeptiska till bland annat kostnaderna: Man var inte säker på att stadens andel skulle hålla sig till 2,5 miljoner euro.

Nytt förslag: Myndigheten betalar mera än staden

Nu vänder sig myndigheten till staden igen med nya ritningar.

Hangö stad träffade nyligen en representant från statliga Trafikledsverket för att diskutera en bro över plankorsningen i Hangö norra.

Större summa

Ett av de nya förslagen är att Trafikledsverket nu är beredd att betala en större summa för bygget. Bron beräknas kosta drygt fem miljoner euro och enligt de tidigare planerna var Hangös andel 2,5 miljoner euro.

Hangös stadsdirektör Denis Strandell uppger att Trafikledsverket nu är villig att betala större delen av kostnaderna.

– Nu är Trafikledsverket beredd att stå för en klart större andel av kostnaderna och det blir klart mindre för staden.

Trafikledsverket kom inte med några specifika summor och det vill Hangö stad nu ha klarhet i.

– Det är en av de frågor vi vill ha svar på. Vi kan inte fatta beslut förrän vi vet vad vi ska betala, säger Strandell som upplever att den nya planen är smidigare och trovärdigare.

Hiss för fotgängare och cyklister?

Ytterligare ett nytt inslag i planen är att det ska vara klart hur fotgängare och cyklister ska ta sig över järnvägen innan bron byggs.

Denis Strandell säger att man diskuterade olika alternativ på stadsstyrelsens extra möte den 29 november.

– Ett alternativ är en separat undergång för fotgängare och cyklister. Eller så kan det byggas hissar så de kan ta sig upp på bron. Det är viktigt att det här får en lösning samtidigt som man planerar bron.

Förslag: Filer i stället för rondell

Trafikledsverket berättade också om nya planer på trafikarrangemangen: man har i den nya ritningen bland annat tagit bort planen på en rondell ungefär där tekniska verket och miljöverket finns.

– Nu finns där i stället flera filer. Det ser i mina ögon smidigare ut och är kanske till och med billigare, säger Strandell.

Denis Strandell säger att Trafikledsverket vill bygga bron under åren 2023–2024.

– Det beror på elektrifieringen av Hangö - Hyvingebanan, så det finns inte så väldigt mycket tid för oss att fundera på det här. Vi borde ta ställning till ett bygge i början av nästa år.

Källa: Svenska Yle