ProRail, Lineas och Alstom testar autonom körning av växlingslok i Nederländerna

Alstom har testat Elta Systems Obstacle Detection System (ODS) med infrastrukturförvaltaren ProRail och järnvägsfraktoperatören Lineas i Nederländerna. Nästa steg, som ska slutföras i sommar, blir att testa ODS i kombination med Automatic Train Operation (ATO) för att bana väg för GoA4 inom godstrafik. Foto: Alstom

Alstom, en global branschledare inom smart och hållbar mobilitet, har i samarbete med den holländska infrastrukturförvaltaren ProRail och det belgiska järnvägsfraktföretaget Lineas demonstrerat den högsta automationsnivån på ett växlingslok nära Breda i Nederländerna.

Denna grad av automatisering, känd som GoA4, innebär helautomatisk start, körning, stopp och hantering av oförutsedda hinder eller händelser utan direkt inblandning av tågpersonalen under växlingsprocessen

Demonstrationen avslutade en serie tester som är en del av ett pågående partnerskap mellan Alstom, ProRail och Lineas.

Intelligent system

Målet med demonstrationen var att visa hur Intelligent Obstacle Detection System (ODS) fungerar sömlöst med Alstoms Automatic Train Operation System (ATO) för att låta tåget reagera autonomt på olika hinder.

Detta banar väg för en bredare användning av autonom körning i växlingsoperationer i syfte att öka godstransportkapaciteten; ett exempel på avancerad digital teknik som främjar kostnadseffektiv och hållbar mobilitet inför en växande efterfrågan på gods- och persontransporttjänster.

Positiva resultat

- Genom att integrera avancerad hinderdetektering i våra autonoma körsystem har vi visat att det är möjligt att få tåg att köra "förutsägande" och att säkert hantera det oväntade. De positiva resultaten bevisar att Alstom har den teknik som behövs för att stödja operatörer med autonom körning. teknologier som i slutändan kommer att förbättra operativa prestanda på godsrutter. Genom digitalisering kommer vi att påskynda övergången till mer effektiva, sömlösa och hållbara transportsystem, konstaterade Stéphane Féray-Beaumont, vicepresident för Innovation & Smart Mobility på Alstom.

För demonstrationen utrustades ett Lineas dieselhydrauliska växlingslok med Alstoms ATO-teknik, tillsammans med ett intelligent hinderdetektionssystem (ODS) utvecklat av NIART av Elta [Elta Systems spin-off för fordonssystem].

Autonomt lok

Det autonomt körande loket konfronterades med olika hinder - en person, en bil, en vagn och en felaktigt inställd strömbrytare - och reagerade helt autonomt och utan aktiv inblandning av personalen ombord.

ODS visade sig vara effektiv under verkliga förhållanden upp till 500 meter bort från hinder och utformade därmed en betydande säkerhetsbuffert på rangerbangårdar.

NIARTs ODS är ett perceptionssystem baserat på högupplöst digital radar sammansmält med multispektral elektrooptik och stöds av klassiska och maskininlärningsalgoritmer för att upptäcka och klassificera hinder på tågvägen under alla väder- och siktförhållanden. Systemet är en komplett, fristående ombordlösning som förser ATO-systemet med den information det behöver för att fatta autonoma körbeslut.

Framgångsrika tester

Alstom är ledande inom utvecklingen av ATO-system inom järnvägssektorn. Gruppen har framgångsrikt genomfört ATO-tester i Frankrike, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Schweiz och Storbritannien. De nuvarande testerna vid GoA4 i Nederländerna är avsedda att bereda marken för ett brett spektrum av tillämpningar inom kommersiell drift på huvudlinjer på alla nivåer av automatisering.

Maximerad produktivitet

Alstom har visat fördelarna med ATO i tunnelbanetransportsystem runt om i världen. Erfarenheten visar att automatisering leder till ökad nätkapacitet, kostnadsminskning, energibesparing och driftsflexibilitet. Automatiska tåg kan köra närmare varandra, vilket effektivt ökar nätverkskapaciteten. Tågen går också smidigare, vilket leder till effektivare energianvändning. Järnvägsautomatisering ger operatörer möjlighet att maximera produktiviteten i sina nät utan att göra dyra infrastrukturförändringar.

 Källa: Pressmeddelande från Alstom