Europeiska unionen: 109 miljoner euro för bättre järnvägsförbindelser på Sicilien

En karta över Palernos planerade järnvägsring. Karta: Wikipedia Common Lic, kredit: Speargun Speargun

Kommissionen har idag godkänt en investering på mer än 109 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden för byggandet av en ny järnvägsring i Palermo, Italien.

EU finansierar den första av två faser av byggandet som behövs för att färdigställa Palermos ringjärnväg. Den 1,7 kilometer långa enkelspåriga elektrifierade delen som är föremål för projektet går från den befintliga Giachery-stationen till Politeama-stationen.

Förutom Politeama omfattar arbetet byggandet av två andra järnvägsstationer: Porto, mellan Giachery och Politeama, och Libertà.

Olycksdrabbade vägar

Den nya delen av Palermos ringlinje kommer att förbättra stadens transportinfrastruktur och främja en övergång från individ till kollektivtrafik. Färre bilar på gatorna kommer att minska utsläppen och energiförbrukningen, vilket resulterar i bättre luftkvalitet, renare miljö, bättre livskvalitet och en mer beboelig stadskärna.

Dessutom minskar restiderna för dem som fortsätter att använda vägarna och den nuvarande höga olycksrisken minskar. Andra socioekonomiska fördelar inkluderar skapande av jobb i ett område med hög arbetslöshet, lättare tillgång till bekvämligheter och lägre transportkostnader. Projektet kommer att vara i drift till december 2023.

Behov av adekvat kollektivtrafik

Elisa Ferreira, kommissionsledamot för sammanhållning och reformer, förklarade:

-Denna investering kommer att bidra till Siciliens socioekonomiska utveckling genom att förbättra stadens tillgänglighet och attraktivitet att bo och arbeta i. Palermo är en av de största städerna i Italien och behöver adekvat kollektivtrafik. Projektet kommer att resultera i bättre transportinfrastruktur för invånarna i Palermo, vilket ger dem ett hållbart, effektivt alternativ till att använda privata fordon. Det kommer att resultera i ökad användning av tåg, lägre utsläpp och mindre trafikstockningar."

I september hade kommissionen redan godkänt en EU-investering på 109 miljoner euro på Sicilien för en bättre järnvägsförbindelse mellan Bicocca och Catenanuova.

Källa EU-kommissionen