EVG: Elpristaket kommer också att gälla för järnväg

- Med nuvarande prisnivå kommer Deutsche Bahn att behöva betala över två miljarder euro mer för el bara 2023, säger vd Richard Lutz till Handelsblatt. Företaget kunde säkra sig väl för i år. - Nästa år kommer dock prisökningarna på energimarknaden att slå till med full kraft. Det innebär att det statligt ägda bolaget kommer att få en betydande extra belastning. Kostnaden för el kommer sannolikt att fördubblas. Foto: Deutsche bahn, kredit Martin Busbach

Tyska järnvägsindustrins intresseorganisation, EVG, satte nyligen press på EU och det gav resultat: elprisbromsen kommer även gälla för järnvägsbolagen.

Detta är ett viktigt steg i riktning mot lättare bördor och för en järnväg med bibehållen konkurrenskraft.

För 90 procent av elförbrukningen ska priset begränsas till 13 cent per kilowattimme. Resterande 10 procent ska betalas till marknadspriser.

Trafikomvandlingen bör fortsätta

Tyska järnvägsindustrin välkomnar detta arrangemang. Tillsammans med tyska fackförbundet DGB har man kämpat för hjälp. För den socioekologiska trafikvändningen är bara möjlig med mer trafik på rälsen – och det innebär automatiskt mer elförbrukning.

-Trafikomvandlingen får inte bromsas av ytterligare belastningar från kraftigt höjda elpriser, anser tyska fackliga organisationer.

Just därför ämnar DGB verka för att denna goda reglering förbättras ytterligare: För att elprisbromsen ska gälla även för elförsörjningsföretagens långsiktiga leveransavtal måste priset sättas under 13 cent. Och EU:s högsta elskatt för e-bussar och tåg ska äntligen skrotas helt.

Pressmeddelande: Tyska Förbundet för Järnvägsindustrin, EVG