Afreximbank och Deutsche Bahn Thelo förnyar partnerskapet för järnvägsutveckling i Afrika

Rälsinspektion vid järnvägen mellan Tema och Mpakadan i Chana. Foto: Chana Ports and Harbours Authority

African Export-Import Bank (Afreximbank) förnyade ett partnerskapsavtal med Sydafrika-baserade Thelo DB Proprietary Limited (Thelo DB) och undertecknade ett samförståndsavtal för att stödja utveckling och drift av järnvägskorridorer och nätverk, inklusive möjligheten att uppgradera infrastrukturen. och förbättra den operativa effektiviteten i befintliga nätverk.

Samförståndsavtalet, som först undertecknades 2019, syftar till att öka handels- och investeringsflöden på kontinenten genom samordnade åtgärder i Afrikas järnvägssektor. Samförståndsavtalet undertecknades vid sidan av det nyligen arrangerade Africa Investment Forum 2022 (AIF) i Abidjan (Elfenbenskusten).

Som en del av MoU kommer Thelo DB att granska varje järnvägsprojekt ur teknisk synvinkel och erbjuda tekniska lösningar. Afreximbank kommer att granska den tekniska diagnosen och genomförbarhetsanalysen som utförts av Thelo DB och kommer utifrån detta att föreslå finansiella och rådgivande lösningar till ägare av järnvägsinfrastruktur.

Gäller att möta kontinentens behov

Under de senaste tre åren har Afreximbank och Thelo DB fått en grundlig förståelse för järnvägssystemet på kontinenten, vilket kulminerar i utvecklingen av en skräddarsydd, unik järnvägslösning för att möta kontinentens behov. Denna lösning kommer att distribueras i Ghana för att utveckla Western Railway Corridor-projekt under ett järnvägsförvaltningsavtal som undertecknades den 22 augusti 2022.

Som en del av MOU avser Afreximbank och Thelo DB att replikera och rulla ut denna lösning över hela kontinenten.

Ronnie Ntuli, verkställande direktör för Thelo DB, sade:

-"Vi är stolta och glada över att förnya vårt samförståndsavtal med African Export Import Bank. Denna undertecknande ger Thelo DB en unik möjlighet att ytterligare fördjupa och integrera vårt samarbete med Afrikas ledande handel. finansinstitut för att erbjuda tekniska och finansiella lösningar för en hållbar utveckling av järnvägssektorn på kontinenten. I gengäld representerar partnerskapet en välbehövlig åtgärd för utveckling av infrastruktur, gods- och passagerartransporter, handel, utbildning och kompetensöverföring, ekonomisk utveckling och... regional integration.

Samförståndsavtal

Prof. Benedict Oramah, VD och styrelseordförande för Afreximbank, talade vid undertecknandeceremonin:

- Dagens förnyelse av samförståndsavtalet som undertecknades mellan Afreximbank och Thelo DB för tre år sedan är en ytterligare bekräftelse på vårt gemensamma engagemang för att utveckla ändamålsenligt ändamål. tekniska och finansiella lösningar som åtgärdar brister i Afrikas järnvägssektor, som har undergrävts av en otillräcklig kapitalstruktur, olämplig routing och operativ ineffektivitet.

- Genom detta partnerskap kommer vi att utveckla ett koncept som kan replikeras över hela kontinenten genom en integrerad järnvägsmodell som representerar ett paradigmskifte från traditionellt järnvägsbygge På Afreximbank har vi för avsikt att driva detta nya tillvägagångssätt tillsammans med vår partner Thelo DB, genom att använda hela utbudet av finansiella verktyg som står till vårt förfogande för att utnyttja t.ex. för att underlätta ett snabbt genomförande av tekniskt genomförbara och ekonomiskt genomförbara järnvägslösningar, sade Oramah.

WKZ, Källa Afreximbank