Finansieringsavtal undertecknat för ytterligare utbyggnad av S-Bahn vid Münchens flygplats

Detta projekt, som även innefattar byggandet av en elektronisk förregling, kommer att göra det möjligt för tåg att köra på S1 och S8 på de två linjerna som sammanstrålar där utan ömsesidig störning. Syftet är att ytterligare höja kvaliteten på verksamheten och möjliggöra ytterligare mobilitetserbjudanden till och från flygplatsen. Foto: Deutsche Bahn AG, kredit: Uwe Miethe

En ny milstolpe som förbättrar järnvägsförbindelsen på Münchens flygplats har uppnåtts:

Med undertecknandet av ett genomförande- och finansieringskontrakt av den bayerske transportministern Christian Bernreiter och Klaus Dieter Josel, Deutsche Bahn-gruppens representant för tyska delstaten Bayern, är riktningen inställt på byggandet av det övergripande projektet "Münich Airport flyover West".

S-Bahn är ett järnvägssystem i tyska storstadsområden. Det kännetecknas av en ofta förekommande turtäthet, stor utrymmeskapacitet och avstånd mellan hållplatser på 0,8 till 2 kilometer i det befolkade området. Beteckningen går tillbaka till Berlins och Hamburgs snabbtrafiksystem på 1930-talet.

Ytterligare höjning av kvalitén

- Den förbättrade järnvägsförbindelsen från Münchens flygplats till staden och till hela Bayern håller på att ta form. De senaste fyra åren har regionaltåg från riktningen Oberpfalz och Niederbayern kunnat ta sig direkt till flygplatsen via Neufahrner-kurvan. Nyligen har även byggarbetena för utbyggnaden av järnvägen österut påbörjats. Nu har vi gett klartecken för en ny struktur som kommer att säkerställa problemfri trafik på de befintliga S-Bahn-linjerna på flygplatsen, förklarar Bayerns transportminister Christian Bernreiter:

Källa: DB