Helsingfors centralstation genomgår omfattande modernisering

Helsingfors Centralstation. Foto: Markku Björkman

Som en del av det fleråriga förnyelseprojektet av den hundra år gamla Helsingfors centralstation har nya passagerarserviceanläggningar tagits i bruk vid stationen. De utrymmen som öppnas i källarplanet på stationen innehåller nya offentliga toaletter, samt bagageförvaringsskåp och ett hittat kontor, som öppnas senare i början av nästa år. Samtidigt stängs de tidigare toaletterna, som tjänstgjort i Kioskihalli sedan 1919, för renoveringsarbeten.

Italiensk restaurang

Helsingfors centralstations utvecklingsprojekt som startade 2020 har förnyat många av byggnadens välbekanta lokaler: till exempel har den italienska restaurangen Olivia öppnats i den tidigare biljetthallen och Cafe Eliel intill stationstorget.

Nästa steg är renoveringen av det kanske mest kända utrymmet för kunderna, Kioskihallen. I renoveringen kommer Kioskihallis utseende att uppdateras och nya tjänster öppnas i lokalerna. Skisser till den nya kioskhallen är redan gjorda och målet är att kunna renovera de första kioskerna i början av 2023.

Som en del av renoveringsarbetena kommer de offentliga toaletterna som har tjänat turister och besökare under lång tid tas ur bruk och nya toaletter kommer att öppnas i de nya passagerarserviceanläggningarna tillsammans med bagageförvaringen och hittegodskontoret. Ingången till passagerarserviceanläggningen finns mittemot VR-servicestället.

Servicerådgivare vägleder dig i att använda stationens tjänster

Som en del av utvecklingsprojektet kommer stationen att lansera en ny arbetsbeskrivning som ska underlätta för kunderna. De servicerådgivare som påbörjar sitt arbete i anslutning till personserviceanläggningarna har till uppgift att vägleda besökarna i att använda stationens tjänster. Servicerådgivarna känns igen på kläderna som matchar Centralstationens utseende.

"Målet är att ytterligare förbättra stationens service, komfort och säkerhet. Öppnandet av nya tjänster är en önskad och förväntad förändring. Tjänsterådgivarna hjälper bland annat kunderna att använda dessa nya tjänster smidigt, säger projektledare Jani Jääskeläinen från VR Group.