Godstrafiken ökade med 4 procent i Schweiz under 2021

Lastning av gods på ett tåg hos schweiziska företaget Galliger. Foto: Galliger

År 2021 ökade godstransporternas prestanda med 2,7 procent på väg och med 6,2 procent på järnväg, vilket tillsammans gav en transporttillväxt på 4,0 procent. Antalet körda kilometer med tunga lastbilar var högre än någon gång under de senaste 20 åren.

Containertransporter med Rhen-fartyg och på järnväg uppnådde också rekordsiffror 2021. Detta framgår av godstransportstatistiken från Federal Statistical Office (BFS).

Båda transportslagen ökade

År 2021 uppgick transportprestandan på det schweiziska väg- och järnvägsnätet till 27,8 miljarder tonkilometer, varav en tonkilometer motsvarar transporten av ett ton över en kilometer. Jämfört med föregående år ökade den totala trafiken med 4,0 procent. Godstransporter på järnväg ökade mer (+6,2 procent) än på väg (+2,7 procent). Jämfört med 2019, året före den faktiska starten av Covid-19-pandemin, ökade båda transportslagen sin transportprestanda (järnväg: +3,0 procent, väg: +1,7 procent).

Källa: Schweiziska statliga statistikmyndigheten, BFS.