Nätförbindelsen förbättras avsevärt i i finländska fjärrtåg - installationen av modern nätteknik i flottan har påbörjats

En fungerande förbindelse kräver dock även investeringar i det mobilnät som teleoperatörerna erbjuder, vars signaler tas emot av tågets teknik.: Foto: VR/Ossi Piispanen

Redan våren 2021 annonserade VR en betydande satsning på utveckling av nätförbindelser för fjärrtåg. Den globala komponentbristen orsakad av pandemin försenade leveransen av den nya nätverkstekniken, men nu har förändringsarbetet påbörjats.

Installationerna kommer att ske i etapper och den nya tekniken kommer att finnas på de sista tågen sommaren 2024. Den nya tekniken kommer att göra kundens nätuppkoppling fem gånger snabbare i genomsnitt, men ytterligare investeringar behövs i teleoperatörernas mobilnät i markområden.

I renoveringen kommer den utrustning som behövs för att producera tågets nät att helt förnyas i alla fjärrtåg och det nuvarande interna tågnätet ersätts med snabb och modern nätteknik.

Global komponentbrist

Ursprungligen skulle förändringarna av nätverkstekniken vara klara på alla tåg i slutet av 2022, men på grund av den globala komponentbristen orsakad av pandemin har leveranserna av den nya utrustningen försenats. Apparatleveranserna kommer under november och installationen av de första enheterna på tågen har redan påbörjats.

– Vi är verkligen glada över att förändringarna äntligen kan komma igång. Enligt våra kundundersökningar är tågets nätverksanslutning en av de faktorer som mest påverkar resekomforten. Många vill ta vara på restid för jobbet och i och med pandemin har även flerortsarbete blivit mycket vanligt. En betydligt bättre internetuppkoppling är ett viktigt incitament för att allt fler skulle välja att resa koldioxidneutralt med tåg”, säger VR:s vd Elisa Markula.

VR investerar 4,5 miljoner euro i utvecklingen av nätanslutningen. Den nya utrustningen kommer att installeras i flottan successivt, eftersom det finns totalt hundratals rälsvagnar som ska utrustas, som samtidigt är i kontinuerlig trafik. De första tågen utrustade med en ny nätförbindelse kan ses redan i början av 2023, och renoveringsarbetet för de sista tågen kommer att vara klart sommaren 2024. Renoveringen kommer först att synas i Pendolino-tågen och kommer successivt att utökas till även resten av långfärdsflottan.

Ytterligare utveckling kräver hjälp från teleoperatörer

Med nätverkstekniken installerad i tåg uppfylls förutsättningarna för en god nätverksanslutning inne i tåget. En fungerande förbindelse kräver dock även investeringar i det mobilnät som teleoperatörerna erbjuder, vars signaler tas emot av tågets teknik. Det finns fortfarande täckta områden längs järnvägslinjerna där kapaciteten i teleoperatörernas nät inte räcker till för att använda hundratals resenärer åt gången. VR för en aktiv diskussion med teleoperatörer och myndigheter för att få tätare master och basstationer nära spåren.

Samarbetar med teleoperatörerna

- Efter att ha förnyat tågets interna teknik har de medel som står till vårt förfogande för att förbättra tågets nätförbindelse använts och för vidare utveckling behöver vi nästa hjälp från andra operatörer. Det är en fantastisk nyhet att staten har avsatt 4,7 miljoner euro i sin budget för utveckling av markförbindelser. Vi hoppas att anslaget kommer att avsättas för att stödja teleoperatörernas åtgärder för att förbättra mobilnätet i markområden. Vi kommer att fortsätta vårt goda samarbete med teleoperatörerna och vi hoppas även på investeringar från dem, så att det blir en märkbar förbättring av tågens internetuppkopplingar”, säger Markula.

Källa: VR