Prags transportföretag lägger anbud på upp till 200 låggolvsspårvagnar

Leveransen av de nya spårvagnarna 41 till 200 kan ske när som helst från och med den 1 januari 2027 till och med ramavtalets utgång på grundval av beställningar från den upphandlande myndigheten. Foto: Atmoskop

Kollektivtrafikbolaget Dopravní podnik St. m. Prahy tillkännagav i Europeiska unionens officiella tidning köpet av upp till 200 enkelriktade låggolvsspårvagnar, varav 40 är obligatoriska (20 år 2025 och 20 år 2026) värda 620 miljoner euro.

Obligatoriska tjänster

Syftet med detta sektoriella offentliga leveransavtal är att ingå ett ramavtal för leverans av upp till 200 enkelriktade låggolvsspårvagnar, varav 40 fordon används inom obligatoriska tjänster.

Leveransen av spårvagn 1 till 20 är bindande under perioden 1 januari 2025 till 2 december 2025. Leveransen av spårvagn 21 till 40 är bindande under perioden 1 januari 2026 till 31 december 2026.

Detaljer finns i förfrågningsunderlaget

Leveransen av spårvagnarna 41 till 200 kan ske när som helst från den 1 januari 2027 till och med ramavtalets utgång på grundval av beställningar från den upphandlande myndigheten och som den upphandlande myndigheten inte är skyldig att utnyttja, förutsatt att högst 30 st. spårvagnar beställs per år. Detaljer finns i förfrågningsunderlaget.

Källa EU:s officiella tidning