Helsingfors kollektivtrafikbolag HRT i ekonomiskt trångmål

En Variotram, en Düwag GT8 och en Valmet, några av HRT-flottans spårvagnar. Foto: Wikipedia common Lic, Kredit: Maker

Helsingforsregionens trafik stramar åt servicen på grund av personalbrist och färre passagerare.

Helsingforsregionens trafik HRT är i ekonomiskt trångmål och vill därför inte stöda regeringens förslag att tillfälligt sänka momsen på resor inom persontrafiken till noll under perioden januari–april nästa år.

- Det är fel att tro att man får fler passagerare genom att skära ned, säger Marko Vihervuori, forskningschef på trafikbolaget HRT.

Det går tungt för Helsingforsregionens trafik. Dyrare bränsle gör att kostnaderna stiger. Samtidigt är det betydligt färre som åker kollektivt nu än före pandemin.

Flera dåliga alternativ

Frågan är hur ekonomin ska fås på rätt köl. HRT vänder på de flesta stenar för att hitta ett svar på den frågan. Ett förslag är att höja kontrollavgifterna, ett annat att rita om biljettzonerna, och ett tredje att höja biljettpriserna.

Men att höja priserna är ett förslag som många passagerare tackar nej till.

Enligt trafikbolagets vd Mika Nykänen handlar det om ökade kostnader på 100 miljoner euro. En stor del beror på investeringar, men de högre bränslepriserna innebär också att utgifterna ökar med 25 miljoner euro.

Väljer bilen

Kan det bli aktuellt att skära ned på servicen för att spara in?

Mika Nykänen säger till nyhetssajten Svenska Yle att målet är att HRT inte ska behöva skära i servicen. Speciellt med tanke på att dyrare bränsle kan leda till att fler väljer kollektivtrafik framför att ta egen bil.

– Några stora sparprogram har vi inte infört på grund av bränslepriserna. Och vi försöker öka intäkterna så att vi inte behöver skära i servicen.

Faktum är att HRT redan gjort vissa nedskärningar. Men det beror enligt bolaget på personalbrist och lägre passagerarsiffror, inte bränslepriserna.

Nykänen vill inte heller kalla det för nedskärningar. Han vill hellre prata om ett optimeringsprogram för resurserna.

I praktiken innebär det till exempel att metron avgår med sex minuters mellanrum i stället för fem minuter under rusningstid. Det gör att personalresurserna bättre räcker till och att färre avgångar ställs in med kort varsel. Servicen blir helt enkelt pålitligare.

Kollektivtrafikens stora svårigheter handlar inte bara om dyrt bränsle. I Helsingforsregionen hänger det också ihop med lägre passagerarantal.

Stort minus i antalet passagerare

Passagerarstatistiken för augusti i år visar att antalet passagerare fortfarande är kring 20 procent lägre än före pandemin. Under augusti i år gjordes det till exempel 1,4 miljoner färre resor med metron jämfört med samma månad 2019.

Men det lägger passagerarna nödvändigtvis inte märke till. Det är fortfarande rusning vissa tider.

-På lång sikt ökade passagerarantalet stadigt fram till pandemin, säger Marko Vihervuori, forskningschef på HRT.

Men trots att alla restriktioner nu har hävts, ligger passagerarsiffrorna långt under nivån år 2019. Totalt gjordes det sex miljoner färre resor i augusti jämfört med samma månad för tre år sedan.

Regeringen vill hjälpa passagerare. Samtidigt som HRT funderar på om biljettpriserna borde höjas, så funderar regeringen på om de borde sänkas. Det börjar likna en återvändsgränd.

Källa: Svenska Yle