Schweiz har för avsikt att fortsätta med biltågstrafiken "Rollende Landstrasse" fram till 2026

Bil- och långtradartåg i Alperna. Foto: ÖBB

Så kallade schweiziska "Rollende Landstrasse" (Rola) bidrar till att flytta godstransporter genom Alperna till järnväg. Detta skyddar klimatet och miljön och avlastar det schweiziska vägnätet. Vid sitt möte den 30 september 2022 godkände förbundsrådet meddelandet om fortsättningen av Rola till slutet av 2026.

Med Rola transporteras lastbilar på järnväg genom Schweiz. Chaufförerna åker i en följebil. Den befintliga finansieringen löper ut i slutet av 2023.

Finanspolitiska överväganden

Som en del av omlokaliseringsrapporten för 2021 föreslog förbundsrådet i november förra året att finansiera Rola för sista gången fram till slutet av 2028 med cirka 20 miljoner CHF per år.

I remissen fick förslaget ett övervägande positivt gensvar. Men på grundval av finanspolitiska överväganden beslutade förbundsrådet att endast fortsätta att driva Rola till slutet av 2026. Han skickade meddelandet till riksdagen för den nödvändiga justeringen av lagen om godstransporter och betalningsramen.

Rola-specifik materiel

På grund av den tillfälliga fortsättningen av Rola kan dislokationer tillbaka till vägen undvikas och den befintliga Rola-specifika rullande materielen kan användas till slutet av dess livslängd. Dagens Rola-transporter ska successivt övergå till ensamkommande kombitransporter – bland annat tack vare ökad användning av lyftbara semitrailers och nya omlastningsmöjligheter.

Källa: Rola