Fennirail förvärvar elloket av typ Vectron

Vectrons radiostyrning och den dubbla användningen som möjliggörs av den sista milsutrustningen framstår för kunden som mer effektiva logistiktjänster när ett separat ersättningslokomotiv inte behövs. Foto: Fennirail

Fennirail Oy har tecknat ett avtal med Siemens Mobility för leverans av Vectron ellok.

Leveranskontraktet som slöts 2021 inkluderar leverans av ett Vectron senast i oktober 2023, en option på ytterligare fyra lok och lokunderhållsservice från Siemens.

Detta är det första köpet av ellok av ett privat järnvägsföretag i Finland och med det erbjuder Fennirail sina kunder ännu mer miljövänliga transporter, utan direkta CO2-utsläpp.

Fennirails lokkapacitet är i full användning och den nu aviserade lokinvesteringen säkerställer företagets fortsatta tillväxt. Den extra kapacitet som uppnås med introduktionen av nya ellok möjliggör ett nytt rutt- och skifterbjudande för både befintliga och nya kunder.

Tusen levererade Vectron

Tillsammans med företagets moderniserade flotta av godsvagnar anser ledningen att man är i stånd att erbjuda marknadens bästa transporteffektivitet i framtiden.

Vectrons är moderna fyraxlade elektriska lok tillverkade av det tyska företaget Siemens, av vilka mer än tusen redan har levererats till olika järnvägsföretag.

De upphandlade loken är skräddarsydda efter förhållandena i Finland, och de är särskilt väl lämpade för företagets godstrafik – ett lok kan dra godståg som väger över 2 000 ton med högre medelhastighet än nuvarande dragutrustning.

För transporter på icke elektrifierade spår kommer Fennirails Vectrons att ha s.k lastmile-utrustning, det vill säga en dieselenhet, som gör att vagnarna kan flyttas exempelvis till lastbanan. Loken kommer även att förses med radiostyrning, vilket möjliggör bytesarbete utfört av lokföraren.

Miljöfaktorer har tagits i beaktande med tanke på lokets hela livscykel.

Modulär struktur

Vectrons energieffektivitet är i toppklass enligt beställaren och loket kan återföra energi tillbaka till elnätet vid inbromsning och lokets styrsystem både optimerar energianvändningen och ger råd för föraren att välja den bästa körmetoden. Lokets struktur är modulär och 98 procent av vikten är återvinningsbart material.

- Förvärvet av det elektriska tåget är en betydande nyöppning för Fennirail. Företagets mål är att erbjuda klimattåliga logistiklösningar på spåren och ellok håller oss på denna strategiska väg. Med satsningen säkerställer vi företagets tillväxt även fortsättningen, och nya lokinköp kommer även fortsättningsvis att vara främst ellok. För Siemens underhållstjänst investerade vi också i en flottunderhållsanläggning i Kouvola-området. säger Fennirails styrelseordförande Petri Lempiäinen.