Europeiska unionen ger drygt 101 miljoner euro för modernisering av järnvägsaxeln Palermo-Catania-Messina

Tåg av typen ADe 24 i nya färger, på väg vid FCE Misterbianco-stationen. Wikipedia Common, kredit: VincentLR

Kommissionen godkände nyligenen investering på mer än 101 miljoner euro från europeiska regionala utvecklingsfonden för modernisering av järnvägsaxeln Palermo-Catania-Messina på Sicilien, Italien.

Kommissionsledamot med ansvar för sammanhållning och reformer, Elisa Ferreira, sa:

- EU investerar för att förbättra konkurrenskraften och livskvaliteten i perifera regioner. Medborgare och företag kommer att dra nytta av mycket bättre tågförbindelser, som kommer att vara snabbare och tätare. Detta är avgörande investeringar för att göra Sicilien mer attraktivt och uppmuntra användningen av ett mer hållbart transportsätt än väg. Det kommer att göra Sicilien till en mer tillgänglig och attraktiv plats att bo och arbeta på. Steg för steg gör vi den gröna pakten för Europa till verklighet!

Rakare järnväg

Investeringen kommer att bidra till byggandet av två tunnlar, 92,75 meter och 34,75 meter långa, och 17 viadukter för att utgallra den slingrande vägen genom kuperad och ojämn terräng.

Ett andra körfält kommer att byggas i vissa delar av ön för att uppmuntra samtidiga färder i båda riktningarna. Dessa investeringar kommer att avsevärt minska restiden och öka frekvensen på anslutande tåg.

En del av terrängen som frigörs genom att kurvorna elimineras kommer att göras om till cykelvägar. Projektet kommer att förbättra kvaliteten på järnvägstjänsterna och förbindelserna till hamnarna i Catania, Augusta och Palermo och till flygplatserna i Catania och Palermo.

Gångtunnlar

Det kommer också att bidra till förbättringen av tågstationen Bicocca i Catania, ändra utformningen av spåren, bygga nya gångtunnlar och ramper och modernisera stationsbyggnaden.

Denna viktiga investering är grundläggande för att stärka Siciliens socioekonomiska utveckling, eftersom den stöder skapandet av ett mer effektivt, snabbare och utsläppssnålt transportmedel för medborgare och företag.

Källa: EU-kommissionen