Tågoperatören VR Transpoint levererade rekordmängd inhemskt rundvirke i augusti

Rundvirke på väg till finländska staden Jakobstad. Kundernas logistiska behov har enligt VR Transpoint förändrats mycket snabbt, så det nya transportsystemet infördes med en snäv tidtabell. Foto: VR Transpoint. Kredit: Juho Kuva

VR Transpoint levererade rekordmängder rundvirke på järnväg i Finland i augusti, nämligen mer än 1,2 miljoner kubikmeter.

För att kunna möta den växande efterfrågan har VR Transpoint omorganiserat sitt rundvedstransportsystem och transportkoncept i samarbete med sina kunder, vilket möjliggjort högre transportvolymer.

Cirka 900 rundvirkeståg

Pendellösningar för effektiva transporter.

I augusti nådde VR Transpoint en rekordnivå i volymen av inhemska rundvedstransporter. Mer än 1,2 miljoner kubikmeter rundvirke transporterades, vilket är cirka 30 000 kubikmeter mer än under den tidigare rekordmånaden mars 2021.

Den transporterade volymen är lika med cirka 900 fulla rundvirkeståg. Medelsträckan för virkestransporter har också ökat klart jämfört med föregående rekordmånad. Den stora transportmängden möjliggjordes av de nya driftmodeller som antagits och utformats tillsammans med kunderna.

Investerar i ytterligare vagnar

- Logistiken för rundvirke genomgår för närvarande större förändringar än någonsin tidigare. Trä till skogsindustrin anskaffas nu alltmer inom Finlands gränser. Vi har omorganiserat vårt koncept med rundvedstransporter snabbt för att möta våra kunders förändrade behov. Vi har kunnat möta det växande behovet av transporter med inrikes vagnar och vi är redo att investera i ytterligare vagnar i framtiden vid behov. Ett särskilt tack till vår personal och kunder för denna fantastiska prestation, säger Eljas Koistinen, logistikchef på VR Transpoint.

Snäv tidtabell

De nya koncepten bygger på effektiv pendeltransport, där vagnskroppen åker mellan en eller flera lastplatser och en fabrik och vagnens rotation trimmas till sin högsta nivå.

Den viktigaste och mest synliga skillnaden jämfört med det tidigare transportsystemet är att snabblastningen kommer att öka och mer trafikerade platser kommer att besökas oftare i framtiden. Dessutom har ändringar gjorts i tågtidtabellerna för att säkerställa kapaciteten i järnvägsnätet.

Ömsesidigt engagemang

- De nya koncepten är nödvändiga för att möta de förändrade kundbehoven. Det har nu varit möjligt att bygga fler pendeltransportmodeller som cirkulerar effektivt, eftersom transportflödena har förändrats mycket och dessutom är starkare. Verksamhetsmodeller kräver ömsesidigt engagemang för att säkerställa effektivitet. Det är fantastiskt att vi har kunnat samarbeta med våra kunder för att skapa nya lösningar på den snabbt föränderliga situationen med ett innovativt förhållningssätt och bra teamwork. Det gemensamma utvecklingsarbetet kommer att fortsätta utifrån kundernas behov, säger Koistinen.

Källa: VR Transpoint