InnoTrans 2022 öppnade efter ett långt uppehåll 

Cirka 3 000 utställare från 60 länder och 153 000 fackbesökare kommer till Berlin vartannat år för att uppleva häpnadsväckande järnvägsinnovationer och framtidsinriktade transportlösningar. Foto: Markku Björkman

I Berlin slog InnoTrans, världens ledande mässa för järnvägsindustrin, upp portarna för en internationell publik igen efter fyra år.

- Som ingen annan mässa i världen står InnoTrans för framtidens mobilitet. Mobilitet som inspirerar, som binder samman och skyddar klimatet på längre sikt, sade Andre Rodenbeck, ordförande för den tyska järnvägsindustrins sammanslutning (VDB) e.V. på årets upplaga av Innotrans.

Klimatneutral kontinent

Mobilitet har aldrig varit mer i centrum för framtidens centrala frågor. Målet för Europa att bli första klimatneutrala kontinenten år 2050, kan bara uppnå detta mål om trafiken också blir ren från utsläpp.

- Endast genom att använda miljövänlig järnväg kan vi lösa målkonflikten mellan en global ökning av behovet av mobilitet och behovet av att minska utsläppen inom transportsektorn, säger Rodenbeck.

- Med våra partners runt om i världen vill vi tänja på gränserna för vad som är möjligt gång på gång för att skapa den mest klimatvänliga och fascinerande transportformen som någonsin funnits för människors vardag, nämligen järnvägen.

Tre hela dagar (20–23 september)

På 200 000 kvadratmeter inom- och utomhusareal och mer än tre kilometer spår speglar InnoTrans hela spektrumet och innovationskraften hos den internationella järnvägsindustrin.

För besökarna erbjuds allt från digitaliserade höghastighetståg, automatiserade tunnelbanor och alternativa körsätt till intelligenta godsvagnar, förutsägande underhåll och cybersäkerhet på järnväg transport till smart infrastruktur.

InnoTrans är skyltfönstret för Rail 4.0 och för de utmärkta industrier som implementerar detta, säger Rodenbeck.

Sedan två år tillbaka har järnvägsindustrin ställts inför aldrig tidigare skådade utmaningar världen över: volatila leveranskedjor, oförutsedda prisökningar på råvaror och energi. Men även i dessa turbulenta tider kunde järnvägsindustrin ibland annat i Tyskland förlita sig på sina många internationella partnerskap.

- Vi måste hålla ihop nu. Som bransch, och som samhälle, som internationellt samfund. InnoTrans står också för detta: för internationellt samarbete och starkare innovationspartnerskap över hela världen, betonade Rodenbeck i sitt tal.