Åbos nya bro är Finlands dyraste per kvadratmeter

Omstridda Logomo-bron över Åbos rangerbangård. Foto: Wikipedia Common, Kredit: Kallena

Kvadratmeterpriset på Logomo-bron i finländska staden Åbo uppskattas till cirka 28 000 euro, nästan tre gånger kostnaden för liknande projekt.

En ny gångbro i Åbo stad, som ligger tre år efter schemat och som nu är färdig, blev den dyraste bron i Finland sett till kvadratmeterpris.

Den 140 meter långa, sex meter breda bron ger fotgängare tillgång över järnvägsspår mellan stadens centrum och Logomo konsert- och konferenslokal samt närliggande bostadsområden.

Dyrare än konventionell bro

Kvadratmeterpriset uppskattas till cirka 28 000 euro.

Som jämförelse är kvadratmeterpriset på en konventionell bro cirka 1 500–3 000 euro per kvadratmeter, enligt Markku Äijälä på finländsla Trafikverket.

Specialbroar – som Logomo-bron, som har bronsbelagda portar och ytterväggsglas i full höjd – tenderar dock att vara dyrare och kostar vanligtvis runt 10 000 euro per kvadratmeter.

Det finns ingen heltäckande lista över finska broar och deras kostnader, eftersom varje kontrakt är olika och kan innehålla andra väg-, spår- eller gatuarbeten som påverkar de totala kostnaderna.

Färdigställandet av Logomo-bron har hittills försenats med cirka tre år, främst på grund av konstruktionsproblem.

Åbo stad fattade första gången ett beslut om finansiering av bygget 2015, då drygt 5 miljoner euro av offentliga medel avsattes för projektet.

Lemminkäinen Group fick kontraktet

Beloppet höjdes efter en design- och anbudsprocess 2017, då byggföretaget Lemminkäinen Group säkrade kontraktet med en uppskattning på 8,5 miljoner euro. Lemminkäinen gick samman med YIT Corporation 2018, och arbetet med bron har fortsatt under denna nya företagsomstrukturering.

Tidigare i år satte staden en gräns på 21,6 miljoner euro för projektet, där mer än 10 miljoner euro av detta belopp anslogs för kostnader i samband med extra reparationsarbeten och det försenade bygget.

Liknande projekt har varit billigare

Generellt sett stiger byggnadskostnaderna för broar, men den kraftiga kostnadsökningen för Logomo-bron sätter den i en klass för sig.

Logomo-bron liknar Dickursbys järnvägsstationsbron i Helsingfors, som stod färdig 2015 enligt den planerade byggtiden på ett år.

Den ursprungliga kostnadsberäkningen för Dickursbybron var 19 miljoner euro, och den 28 meter breda och 75 meter långa bron kostade så småningom 23 miljoner euro. Kvadratmeterpriset blev alltså 11 000 euro.