Nederländerna: IC-sträckan Amsterdam - Berlin kommer gradvis att göras snabbare

Amsterdams järnvägsstation. Foto: ProRail/SNCB

Nederländska Ministeriet för infrastruktur och miljö, ProRail, NS och deras partners i Tyskland arbetar tillsammans för att påskynda IC Amsterdam - Berlin från december 2023. Detta kommer att ske i etapper och kommer att kräva en studie av infrastrukturen för att se hur den kommer att prestera när tyngre lok sätts in.

Genom gradvisa justeringar av den holländska järnvägsinfrastrukturen, införandet av en ny tidtabell och användningen av fler tåg, kan restiden för Intercity Berlin minskas med 30 minuter.

Ny tidtabell

Tidtabellen för 2024 med denna reducerade restid startar den 10 december 2023. Resan mellan Amsterdam och Berlin tar då 5 timmar och 50 minuter.

Tillfälliga justeringar

I slutet av 2021 stod det klart att omfattande anpassningar av infrastrukturen inte kunde slutföras före december 2023. Utan åtgärder skulle kopplingen bli sämre. Inblandade parter har undersökt hur processen kan påskyndas genom tillfälliga och stegvisa åtgärder och de lyckades.

Tillfälliga justeringar vid Oldenzaal-stationen, övervakning av en linjesträcka och användningen av flersystemståg har möjliggjort en acceleration i december 2023. Under tiden utreder ProRail andra åtgärder för att göra tidtabellen mer robust.

Justeringar Oldenzaal

ProRail realiserar en ny spårsträcka och en tillfällig extra plattform vid Oldenzaal station. Regiontåget kan vända dit. På så sätt kan IC Berlin resa den genomgående rutten med den hastighet som krävs och nå gränsen i god tid. Perrong och spår finns på norra sidan, bredvid busstationen. Byggstart är planerad till hösten 2023.

Flersystemståg

Deutsche Bahn har beställt flersystemståg, ICE-L. Dessa består av lok och vagnar. De kan drivas med både holländsk (1500 Volt) och tysk (15000 Volt) - spänning utan att behöva byta lokomotiv.

Leveransen av dessa tåg har försenats något. Vagnarna beräknas bli färdiga innan loken. För att kunna dra nytta av restidsbesparingar fram till december 2023 leasar NS International flersystemslok. Dessa lok kan köras med både nuvarande och nya vagnar.

Spårstabilitet

De nya loken är tyngre än de nuvarande. På delar av sträckan Amsterdam - Berlin är marken bevisligen oförmögen att köra dessa tyngre lok med linjehastigheten 130 km/h. Det visar studier från ProRail.

Därför kommer tåget mellan Amsterdam och Deventer att åka i 100 kilometer i timmen på dessa sträckor. Tills vidare kan denna hastighetsbegränsning inkluderas i den nya tidtabellen på den holländska sidan.