Tågoperatören ÖBB och hamnen i Trieste intensifierar samarbetet

Kombitrafik i Triestes hamn. De första detaljerna om det utökade samarbetet mellan ÖBB och hamnen i Trieste och den planerade tullkorridoren presenterades i Congress Centre Villach av tågoperatören ÖBB:s vd Andreas Matthä. Foto: Port of Trieste

För att kunna flytta över fler godstransporter till järnväg och göra österrikiska regionen Kärnten ännu mer attraktiv som affärsläge vill ÖBB i nära samarbete med delstaten Kärnten förstärka Logistics Centre Austria Süd (LCA-Süd) i Fürnitz och etablera en järnvägsavgiftsfri korridor mellan Trieste och Fürnitz.

Förutom att öka mervärdet för delstaten Kärnten och dess industri kan LCA-Süd därmed byggas ut till ett internationellt logistiknav, vilket kommer att skapa nya jobb och mer mervärde för företagen på platsen.

Hamnen i Trieste avlastas

Med den tullfria järnvägskorridoren ska hamnen i Trieste avlastas. I framtiden, för att ytterligare öka omsättningen, ska en del av de inkommande containrarna lastas direkt från fartyget på rälsen i Trieste och bearbetas från tulldeklarationen i Fürnitz och sedan omfördelas nationellt och internationellt.

De första detaljerna om det utökade samarbetet mellan ÖBB och hamnen i Trieste och den planerade tullkorridoren presenterades i Congress Centre Villach av ÖBB:s vd Andreas Matthä, ekonomi- och transportminister Sebastian Schuschnig, chargé d'affaires a.i. av den italienska ambassaden i Wien Gabriele De Stefano, presidenten för hamnarna i Trieste och Monfalcone, Zeno D'Agostino och VD:n för Adriafer, Maurizio Cociancich.

” En innovativ och effektiv lösning”

ÖBB:s vd Andreas Matthä betonade:

- För ÖBB är Trieste en viktig knutpunkt för trafik till och från Österrike och i det europeiska inlandet. Med vårt godstransportdotterbolag ÖBB Rail Cargo Group är vi marknadsledare i hamnen i Trieste. Jag är glad över att vi nu intensifierar vårt samarbete och arbetar tillsammans på en innovativ och effektiv lösning för Kärntens ekonomi och för klimatskydd. På så sätt vill vi flytta de ökande godsvolymerna som anländer till Trieste med fartyg direkt till järnväg i framtiden. Jag skulle vilja tacka delstaten Kärnten och våra italienska partners för det mycket goda samarbetet: för endast tillsammans kan vi åstadkomma en vändning från väg till järnväg.

Överskrider mål

Zeno D'Agostino, ordförande för hamnarna i Trieste och Monfalcone underströk:

- Triestes hamn överskrider redan de mål för 2030 och 2050 som EU fastställt för järnvägen. godstransporter: över 50 procent av containrarna och 41 procent av semitrailers transporteras utomlands på järnväg Dessa siffror visar att Triestes internationella kunnande inte bara handlar om förmågan att hantera sjötrafikflöden utan också viktiga intermodala flöden för alla större knutpunkter i Central- och Östeuropa. Vi vill därför skapa fler och fler allianser med huvudaktörerna inom europeisk logistik, och Fürnitz är en av dem.

Källa: ÖBB