Europeiska unionen: 5 miljarder euro för nya CEF-samtal

Rangerbangård i tyska Seelze. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: AxelHH

Kommissionen offentliggör en inbjudan att lämna förslag inom ramen för transportprogrammet Connecting Europe Facility (CEF) som kommer att bevilja över 5 miljarder euro till europeiska transportinfrastrukturprojekt.

Medlen kommer att stödja projekt i alla EU:s medlemsstater längs det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) – nätverket av järnvägar, inre vattenvägar, hamnar och vägar som förbinder Europa.

"Solidaritetsbanor"

Projekten kommer att hjälpa EU att nå sitt mål för den europeiska gröna dealen om att minska transportutsläppen med 90 procent till 2050. Projekt för att stärka "Solidaritetsbanorna" bland annat i Ukraina är också stödberättigade.

Adina Vãlean, kommissionsledamot för transport, sade nyligen:

- Vi gör mer än 5 miljarder euro tillgängliga för projekt som kommer att förbättra hållbarheten för hela vårt transportnätverk.

Med tanke på Rysslands anfallskrig mot Ukraina stöder uppropet även projekt för att modernisera gränsövergångsställen för att underlätta förflyttning av varor mellan EU och Ukraina längs Solidaritetsvägarna – livlinorna i Ukrainas ekonomi.

Sammankopplat multimodalt transportsystem

Dessa svåra tider har också visat vikten av ett effektivt, sömlöst och väl sammankopplat europeiskt infrastrukturnätverk. Projekt som finansieras under denna ansökningsomgång kommer att bidra till skapandet av ett sammankopplat multimodalt transportsystem för både passagerar- och godstransporter.

Målet är ett prisvärt, pålitligt och effektivt järnvägsnät, förbättrade transporter på inre vattenvägar och infrastruktur i hamnarna, en balanserad koppling mellan de olika transportsätten och större automatisering och interoperabilitet för mer effektivitet och säkerhet i hela transportnätet.

Källa EU-kommissionen