VR Group Oy säljer 11 tågenheter till nya tågoperatören Suomen Lähijunat Oy

Sm2 är ett elmotorvagnståg och VR:s idag äldsta pendeltågstyp. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: Phil Richards

VR Group Oy säljer 11 Sm2 tågenheter till Suomen Lähijunat Oy. Avtalet undertecknades nyligen. Försäljningen av tåg stödjer VR Groups ansvarsmål om noggrann användning av flottan fram till slutet av dess livscykel.

Den 4 februari 2022 meddelade VR Group beslutet att man i framtiden kommer att sälja den utrustning som man har utfärdat ett återvinningsbeslut för.

Siktar på att investera i ny utrustning

Nu har VR Group kommit överens om en affär med ett nyligen grundat järnvägsbolag, Suomen Lähijunat Oy. VR Group kommer att sälja 11 st Sm2 tågenheter till köparen.

- I all vår utrustning och dess användning strävar vi alltid efter en omfattande livscykelanvändning och säkerställer därmed också användningen av utrustningen i enlighet med våra hållbara utvecklingsmål. Den utrustning som nu säljs är inte lämplig för järnvägstrafik som sådan. I vår utrustningsstrategi siktar vi på att investera i ny utrustning som är effektivare, mer tillförlitlig och bättre möter dagens behov, inklusive tillgänglighet och resekomfort. Vi investerade 12 miljoner euro i Sm2-flottan och mer än 250 miljoner euro i de nya SmX-tågen, säger Topi Simola, direktör för persontransport

Totalt 50 enheter av Sm2-tåg, som är föremål för försäljning, tillverkades mellan 1975 och 1981. VR har avvecklat 14 enheter och tagit de nödvändiga delarna från dem innan återvinningen.

Dessa delar används i 36 tågenheter för vilka ett investeringsprojekt för livscykelförlängning har gjorts och kommer att göras mellan 2022 och 2023, med målet att förlänga tågbeståndets livscykel fram till 2030. De tre avlägsnade enheterna förblir i VR:s ägo för att användas vid eventuella mer omfattande skadereparationer.

VR Group erbjuder sin utrustning till försäljning till alla intresserade

I februari 2022 fattade VR Group beslutet att sälja den utrustning som beslutats för återvinning även till icke-museioperatörer. I fortsättningen kommer den utrustning till försäljning som fått ett återvinningsbeslut att meddelas på VR:s egen hemsida. Beslutet att sälja den återvinningsbara utrustningen togs när intresset för utrustningen först dök upp.

Nedlagd utrustning säljs till köparen enligt priset på skrot fastställt vid transaktionstillfället, skrotpriset bestäms av en opartisk operatör. Utrustningen kommer att överlåtas till köparen omedelbart efter kontraktstecknandet och när köpeskillingen är betald till säljaren, senast den 31 oktober 2022. Kostnaderna för att flytta utrustningen ligger kvar hos säljaren.

Källa: VR Group