InnoTrans 2022: Knorr-Bremse hjälper sina kunder att optimera deras ekologiska fotavtryck

Intresset för hållbara luftkonditioneringssystem för tåg har ökat enormt de senaste åren. Knorr-Bremse visar sådana lösningar på årets Innotrans. Bild: Knorr-Bremse

Knorr- Bremse (Main Hall 1.2., Monter 250) visar hur utsläpp och energiförbrukning från järnvägsfordon och -flottor kan minskas.

Dr Jürgen Wilder, styrelseledamot för Knorr-Bremse AG och ansvarig för divisionen Rail Vehicle Systems, understryker utbudet av lösningar i linje med hållbarhetstrenden:

- Vi servar våra kunders hållbarhetskrav med stort produktrelaterat- och företagsansvar. Å ena sidan stödjer våra alltmer nätverksbara system redan våra kunder i att minska utsläpp och energiförbrukning inom järnvägstransporter. Å andra sidan bör Knorr-Bremse produkter främja en optimerad cirkulär ekonomi i industrin och uppfylla våra höga krav på återvinningsbarhet – till exempel genom ECO-design.

Hållbar luftkonditionering

Covid-19-pandemin har fungerat som en katalysator för nya och ännu säkrare, rena lösningar. Merak, Knorr-Bremses globala varumärke för luftkonditioneringslösningar, erbjuder denna kunskap och lösningskoncept:

Rena [luft] luftkonditioneringssystem säkerställer ren luft genom att på ett smart sätt fördela luften med intelligent ventilation och ta bort potentiellt patogena bakterier och virus från högeffektiva filter- och rengöringslösningar.

Konceptet bygger på kylmedier

Konceptet, som kan eftermonteras snabbt och skalbart, imponerar bland annat med sitt hygieniska mervärde genom separationen av aerosolbundna SARS-CoV-2-virus från luften. Mervärde för ren luft och allsidig komfort ombord.

Det gröna [luft]-konceptet bygger på köldmedier med reducerad GWP (Global Warming Potential) och främjar därmed lägre energiförbrukning. ECOFans (ekologiskt effektiva fläktar) kan spara 30 procent energi jämfört med konventionella system. Detta kompletteras av den innovativa LITE-kontrollen (Light Integrated Train Energy), med en viktbesparing på upp till 1 ton per tåg.

AirSupply Smart

Luftsystemet för den tysta och energieffektiva lufttillförseln för bromssystem fullbordar paradigmskiftet från komponent till multifunktionell plattform med bland annat ny efterfrågan och bullerhantering med flexibla hastighetslägen.

Lufttillförselstyrningen kan styras enligt driftssituationen (fordonslast, hastighet, antal bromsoperationer och ruttopografi). En frekvensomformare fungerar som "hjärnan" i luftförsörjningssystemet och omvandlar luftledningsströmmen till fordonsspecifika spänningar och frekvenser.

Denna flexibilitet gör att kompressorn kan drivas direkt från fordonets batteri. En extra luftkompressor blir onödig. Den adaptiva kontrollen och den integrerade tillståndsövervakningen leder till ett självövervakningssystem med realtidsövervakning av operatören - en grund för att öka fordonstillgängligheten och minska livscykelkostnaderna.

Mötesplats vid Knorr-Bremse: Stora salen 1.2, monter 250