Tågoperatören VR transporterade 1 251 000 långväga passagerare i augusti 2022

Resandet ökade mest i augusti 2022 jämfört med juli mellan Helsingfors och Tammerfors, mellan Helsingfors och Vasa och mellan Helsingfors och Seinäjoki. Foto: VR GROUP

I augusti gjordes totalt cirka 1 251 000 resor inom inrikes långväga transporter i Finland, cirka 49 % fler än i augusti 2021 och 3 % fler än 2019.

I augusti var VR Transpoints järnvägstransportvolymer 14 % lägre jämfört med för ett år sedan, och cirka 2,6 miljoner ton gods transporterades på järnvägen.

Nästan 20 miljoner ton gods

Totalt har 8,32 miljoner inrikes långväga resor gjorts i Finland i år mellan januari och augusti och 19,9 miljoner ton gods har transporterats på järnväg.

Resandet ökade mest i augusti jämfört med juli mellan Helsingfors och Tammerfors (+73 %), mellan Helsingfors och Vasa (67 %) och mellan Helsingfors och Seinäjoki (+61 %).

– Antalet passagerare i augusti var fortsatt starkt uppåtgående, som det var under hela våren och sommaren. Våra resenärer har helt klart valt tåget som den mest önskade formen av fritidsresor. Ett särskilt tack till vår personal, som gjort det möjligt för våra passagerare att ta hand om sitt klimat, en resa i taget, säger Topi Simola, direktör för persontrafik.

VR Transpoints inrikestransportvolymer ökade också i augusti

I augusti ökade inrikes järnvägstransportvolymer med 15 % och den internationella trafiken minskade med 64 % jämfört med föregående år.

Inom VR Transpoints järnvägstransporter minskade de totala transportvolymerna med 14 % i augusti jämfört med föregående år och var 2,6 (3,0) miljoner ton.

I år har 19,9 (24,7) miljoner ton gods transporterats på järnväg mellan januari och augusti, vilket är cirka 19 % mindre än föregående år. Östtrafiken kommer successivt att upphöra i slutet av året.

Augusts punktlighet påverkades mest av skäl som härrörde sig från banan

I augusti berodde förseningarna till stor del på banorsaker, särskilt problem orsakade av Järnvägsverkets banarbeten.

Punktligheten i fjärrtrafiken i augusti var 80 %. De primära sena incheckningarna delades upp mellan spårrelaterade skäl (63 %), VR-skäl (19 %) och andra skäl (18 %).

Punktligheten påverkades av olika omständigheter

I VR:s lokaltrafik var punktligheten i juni 96,1 %. Orsakerna till förseningen delades in i andra orsaker (43 %), orsaker på spåret (42 %) och VR-skäl (15 %).

Den genomsnittliga punktligheten för HRT:s pendeltåg fortsatte sin utmärkta utveckling och var i augusti 0,58 minuter. Orsakerna till förseningen är uppdelade i andra orsaker (46 %), orsaker till spåret (43 %) och VR-skäl (11 %).

Källa: VR