Nederländerna: Fem ingenjörsfirmor, inklusive Sweco, arbetar på tre ERTMS-korridorer

ERTMS-system installeras och testas längs nya järnvägskorridorer i Nederländerna. Projektet inkluderar ingenjörstjänster för hela planeringsprocessen. Från design till testning och driftsättning. Allt som krävs för att bevisligen ha ett säkert ERTMS-system. Foto: Prorail

Den holländska infrastrukturchefen ProRail har gett fem ingenjörsfirmor i uppdrag att designa ERTMS på tre korridorer. Korridorerna är Northern Lines (ENL), Hanzelijn - Lelystad (EHL) och Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad (ESAAL).

Nyligen tilldelade ProRail det slutgiltiga kontraktet för ingenjörstjänster för att utforma tre ERTMS-korridorer. I detta syfte bildade ProRail en kunskapsallians med de fem ingenjörsföretagen Arcadis, Movares, Nexus Rail, Royal HaskoningDHV och Sweco.

Korridorerna är Noordelijke lijnen (ENL), Hanzelijn - Lelystad (EHL) och Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad (ESAAL).

Säkert system behövs

ERTMS är det framtida digitala tågskyddssystemet för de holländska järnvägarna och kommer att ersätta ATB, det nuvarande analoga skyddssystemet. ERTMS gör det lättare för tåg att passera gränser. Det ökar tillförlitligheten, punktligheten och säkerheten.

Kunskapsallians

På de tre nämnda korridorerna kommer partnerna att arbeta tillsammans i en kunskapsallians, vilket redan har gjorts på gränssträckan Kijfhoek - Belgien. Kunskapsalliansen möjliggör utbyte av kunskap och erfarenheter mellan de olika projekten: mellan ingenjörskontoren själva och med ProRail.

Det är också en plattform för kunskapsöverföring med systemleverantören Thales. På så sätt kan ingenjörskontoren tillhandahålla alla ingenjörstjänster självständigt så snabbt som möjligt. Detta är en viktig förutsättning för ett snabbt förverkligande av ERTMS-programmet och den landsomfattande utbyggnaden.

Flera partners

På grund av erforderlig kunskapsöverföring och den komplexa planeringen valdes ett kombinerat anbud för ENL, EHL och ESAAL. Detta gör det möjligt att kombinera delar av olika projekt till en tomt. Detta är ett bra komplement till ingenjörskontorens befintliga kapacitet och en grund för att utöka deras kapacitet.

De olika lotterna tilldelades enligt följande:

• Arcadis: partiell korridor Harlingen Haven - Leeuwarden, rangerbangård Leeuwarden och partiell korridor Amsterdam Muiderpoort - Weesp - Hilversum

• Movares: delkorridor Almere Oostvaarders - rangerbangård Lelystad (inklusive rangerbangård) och delkorridor Hoofddorp - Schiphol - Diemen

• Nexus Rail: partiell korridor Leeuwarden - Stavoren och partiell korridor Leeuwarden - Groningen

• Royal HaskoningDHV: Lelystad stallområde - Hattemerbroek-korsningen och delkorridor Weesp - Almere Oostvaarders

• Sweco: delkorridor Groningen - Roodeschool/Delfzijl, delkorridor Groningen - Nieuwschans/Veendam och rangerbangård Groningen.

Design och utveckling

Alla projekt (inklusive gränsen mellan Kijfhoek och Belgien) använder det senaste ERTMS-systemet för första gången i Nederländerna. Detta system utvecklas samtidigt som ingenjörskontoren redan arbetar med planeringen av bansträckorna.

Det nära samarbetet mellan ingenjörskontoren och ProRail säkerställer att ERTMS tillämpas på samma sätt i alla projekt. Detta förhindrar olika situationer för lokförare, trafikledare och underhållspersonal.

Källa: ProRail