Irland investerade drygt 535 miljoner euro i kollektivtrafiken under 2021

Banarbete på Irland. foto: Irish Rail.

Irländska NTA har släppt sin investeringsrapport för kollektivtrafiken för 2021. Förra året steg medlen för investeringsprogrammet för kollektivtrafiken till 535,2 miljoner euro. Detta är en ökning med 78 procent jämfört med 2020 och en sexfaldig ökning sedan 2012.

Medlen har fördelats mellan investeringsprogrammets olika projekt/program, vilka fördelar sig enligt följande:

• Säkerhet och utveckling av järnvägstransporter - 238,8 miljoner euro 2021
• Bussprogram - 199,6 miljoner euro 2021
• Park and Ride - 1,9 miljoner euro 2021
• Spårväg - 60,5 miljoner euro 2021
• Tillgänglighet - 7,6 miljoner euro 2021
• Trafikteknik - 13,2 miljoner euro 2021
• Integrations- och stödprojekt och tjänster - 13,4 miljoner euro 2021

Nyckelprestationer för 2021 inkluderar öppnandet av den nya tågstationen i Pelletstown, Dublin, byggandet av National Train Control Center-byggnaden vid Heuston station och starten av järnvägspendlingsprogrammen i Cork-området.

Ambitiösa planer

Finansieringen av NTA:s investeringsprogram för kollektivtrafik kommer att öka ytterligare under de kommande åren, eftersom den nya nationella utvecklingsplanen 2021-2030, som släpptes i oktober 2021, inkluderar finansieringsåtaganden för viktiga kollektivtrafikinvesteringsprojekt och -program.

NDP innehåller ambitiösa planer för att förbättra kollektivtrafiken, aktiv rörlighet och sammanbindande samhällen, och förutser investeringar på 35 miljarder euro under det kommande decenniet - den största transportinvesteringen i landets historia.

Alternativ till bilen

Anne Graham, vd för NTA konstaterade: - Ökningen av finansieringen för investeringsprogrammet för kollektivtrafik visar vårt engagemang för att förbättra kollektivtrafiken i Irland, för hållbarhet och tillgänglighet. Ett antal stora projekt har antingen slutförts eller kommer att lanseras 2021 370 bussfordon har köpts in och alla 26 spårvagnsförlängningar och 8 nya spårvagnar för Luas Gröna linjen som ett kapacitetsutbyggnadsprojekt har levererats och tagits i drift till andra kvartalet 2021. Vårt mål är att det kombinerade investeringsprogrammet för kollektivtrafiken i år framöver kommer transportutbudet att förbättras för dem som väljer alternativ till bilen som transportmedel.

Källa: Irländska Trafikverket