Ny tågoperatör börjar trafikera i Egentliga Finland 2024

Suomen Lähijunat Oy siktar på att bli en nationell aktör. Under de kommande åren tänker bolaget anskaffa ny eller renoverad utrustning, eftersom det enligt bolaget inte finns tillräckligt med kapacitet i Finland för det växande bolaget. Ett renoverat Sm1-tåg på K-linjen vid Kervo station. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: SimoM

Den nya tågoperatören Suomen Lähijunat Oy (Finlands Lokaltåg AB) tänker börja med lokal tågtrafik i Egentliga Finland, som är landets sydvästligaste län.

Tågen kommer först att vara i trafik på rutten Åbo-Nystad, men senare också gå till Nådendal, Loimaa och Salo. Till en början kommer tågen att avgå en gång i timmen.

Onnibus grundare Pekka Möttö och en del andra finansiella intressenter ligger bakom det nya bolaget Suomen lähijunat Oy, som siktar på att senare bli en nationell aktör i tågtrafiken.

Perrongerna byggs om

Många av hållplatserna har redan nu en befintlig tågstation, men enligt bolaget måste perrongerna byggas om. Trafikledsverket ska ansvara för byggandet av perrongerna.

Suomen Lähijunat rustar upp VR:s gamla elmotortåg, och tanken är att den lokala tågtrafiken i Egentliga Finland skulle inledas år 2024.

- Lokaltågstrafiken i Egentliga Finland lades ner i slutet av 1980-talet. Sedan dess har många kommuninvånare längtat efter smidig kollektivtrafik som kommunerna inte haft rätt att beställa, och VR har inte varit intresserade av att erbjuda det med rimliga villkor, kommenterar bolaget i ett pressmeddelande.

Suomen Lähijunat berättar i pressmeddelandet, att bolaget anlitat bolaget Suomen Kiskokalusto Tehdas Oy, som ska sköta renoveringen av elmotortågen. Tågen är Sm2-tåg som VR tagit ur bruk.

Y-tågets framtid är oviss

– Den största frågan har varit varifrån vi ska få tågen. Vi köper gamla tåg av VR som vi sedan moderniserar för att de ska uppfylla alla moderna krav. För passageraren som reser med tågen kommer de kännas som alldeles nya, berättar Antero Alku för nyhetssajten Svenska Yle.

Börjar i Nystad och expanderar senare

Enligt Trafikledsverkets utredning från 2021 om den lokala tågtrafiken (på finska) finns det ett behov av och ett intresse för lokaltågstrafik särskilt i Egentliga Finland, men också på andra håll i Finland.

Enligt Suomen Lähijunat saknas tills vidare de lagstiftningsåtgärder som skulle möjliggöra lokaltågstrafiken i Egentliga Finland, men att en lagförändring är på gång. Lagförändringen skulle också ge kommunerna rättighet att beställa tågtjänster, skriver bolaget i pressmeddelandet.

Antero Alku berättar att det finns en särskilt stor efterfrågan på tågtrafiken till Nystad

Efter att tågtrafiken till Nystad har inletts skulle den lokala tågtrafiken expanderas endera till Salo eller Loimaa. Enligt Alku är det upp till kommunerna eller landskapsförbundet i vilken ordning projektet ska framskrida.

Tanken är att lokaltågstrafiken skulle bli en del av det redan existerande kollektivtrafiksnätverket.

 

Källa: Suomen Lähijunat Oy