Trots kriser kommer den globala järnvägsindustrin att växa med 1,6 procent årligen fram till 2026

Alstoms tågfabrik i Henningsdorf, Tyskland. Foto: Alstom

Marknadsvolymen för den globala järnvägsindustrin är för närvarande cirka 190 miljarder euro.

Avbrutna försörjningskedjor och återhållsamhet till följd av Covid-19-pandemin har nyligen bromsat branschen. Till 2026 räknar SCI Verkehr med att den globala marknaden för järnvägsteknik kommer att växa med 4,3 procent årligen (inklusive inflation) till 236 miljarder euro, även justerat för den höga inflationen växer marknaden fortfarande med 1,4 procent per år.

Rysslands invasion

Marknadsmiljön präglas av de största osäkerheterna på decennier – krig, inflation och valutafluktuationer är en utmaning för globala prognoser.

Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 utgör en vändpunkt. Befintliga partnerskap förstördes över en natt, nya allianser bildas – världen kommer att omorganisera sig under de kommande åren.

Vändpunkten formar också järnvägsbranschen - osäkerheten på marknaderna är särskilt stor för tillfället

Ryssland, världens tredje största marknad för järnvägsindustri, har drabbats av hårda sanktioner av väst till följd av sitt anfallskrig mot Ukraina.

Permanent störda leveranskedjor

De flesta västerländska företag har dragit sig tillbaka från den ryska marknaden och lagt befintliga projekt på Industriländerna i Europa och Nordamerika kämpar med höga energi- och konsumentpriser samt permanent störda leveranskedjor.

Järnvägsindustrin drabbas särskilt av detta på grund av stål och aluminiums höga energiberoende. I Europa finns också hot om en omfattande energi- och ekonomisk kris om mindre eller ingen mer rysk gas tillförs. Den pyrande konflikten om Taiwan ger ytterligare potential för global oro.

Konsekvenserna av covid-19-pandemin är inte heller övervunna ännu. Kina, den överlägset viktigaste järnvägsindustrins marknad, bekämpar nya utbrott av sjukdomen med en noll Covid-strategi och tuffa nedstängningar.

Som ett resultat störs inte bara tågen i megastäder och nationell godstrafik, även produktion och leveranskedjor för viktiga produkter störs – med globala effekter.

Digitaliseringen allt viktigare

Hög inflation belastar infrastrukturbudgetarna – digitaliseringen av näten blir allt viktigare

Marknadsvolymen för järnvägsinfrastruktur är för närvarande 46 miljarder euro. Det motsvarar ungefär en fjärdedel av hela järnvägsindustrimarknaden.

Priserna, framför allt på stål men också på betong, har den senaste tiden stigit kraftigt på grund av covid-19-krisen och kriget i Ukraina. Denna utveckling innebär utmaningar för nätoperatörer över hela världen: Med tillgängliga budgetar kan planerade projekt och reparationer inte längre genomföras fullt ut – projekt måste skjutas upp eller skalas om. Det gör att digitaliseringen av nätet för att skapa ytterligare kapacitet på rälsen för nödvändig trafikomläggning är ännu viktigare.

Marknaden för nya fordon fortsätter att växa märkbart

Den nuvarande marknadsvolymen inom segmentet rullande materiel är 123 miljarder EUR och kommer att växa med en CAGR på 5,1 procent fram till 2026, inklusive inflation. Baserat på antalet enheter förutspår SCI Verkehr en årlig tillväxt på 2,9 procent på OEM-marknaden under de kommande 5 åren.

Nya tillgångar efterfrågas särskilt inom godstransporter på järnväg. Moderna godsvagnar ökar produktiviteten, kraftfulla ellok möter de ökade driftkraven. Rangeringslok konverteras alltmer till nollutsläppslösningar.

Utvecklingen av alternativ till högpresterande diesellok går för fullt, men tills de första lösningarna är klara för marknaden kommer diesellok att fortsätta att köpas på vissa marknader, till exempel USA. Till 2026 förutspår SCI Verkehr en betydande tillväxt på OEM-marknaden för godstransporttillgångar på järnväg med en CAGR på över 8 procent.

Marknadsstudien "Worldwide Market for Railway Industries 2022" är tillgänglig på engelska från 1 september 2022 från SCI Verkehr GmbH.