Siemens Mobility: Stororder på 65 lok från Akiem

De beställda loken har en maximal effekt på 6,4 megawatt och kan levereras med en toppfart på antingen 200 eller 230 km/h. Foto: Akiem

Akiem, leasingbolaget för järnvägsfordon, har beställt 65 Vectron AC- och Vectron MS-lok från Siemens Mobility. Denna beställning gjordes inom ramen för ett ramavtal för köp av lok som undertecknades i december 2021.

De första loken från denna order ska levereras i mitten av 2024. Akiem hade redan förra året beställt 20 Vectron-lok från Siemens Mobility.

En första order i december

- Efter undertecknandet av ramavtalet med Akiem och en första order i december är detta nu den första ordern för ett stort antal", säger Albrecht Neumann, VD Rolling Stock för Siemens Mobility.

- Vi är mycket glada över att Vectron med sin unika, modulära design i Akiem-flottan kommer att ge ett betydande bidrag till transportprestanda inom gränsöverskridande, europeisk gods- och passagerartransport. Med denna order når vi också milstolpen i 1 500:e Vectron sålda lok: bevis på våra kunders tillfredställelse.

Toppfart

De beställda loken har en maximal effekt på 6,4 megawatt och kan levereras med en toppfart på antingen 200 eller 230 km/h. Loken kan användas både för gränsöverskridande godstrafik och för persontrafik i många europeiska länder.

- Vi är också glada över att kunna lägga till fler Vectron-lok till vår portfölj, säger Fabien Rochefort, VD för Akiem Group.

- Vi vill erbjuda frakt- och passagerarföretag över hela Europa den flotta de behöver - som en hållbar och pålitlig tjänst. Vi är övertygade om att de 85 Vectron-lok som Akiem beställt sedan december kommer att uppfylla våra kunders förväntningar.

Siemens Mobility har nu sålt mer än 1500 Vectron-lok till 62 kunder i 16 länder. Hittills har flottan tillryggalagt en total körsträcka på mer än 600 miljoner kilometer. Vectron-plattformens lok är godkända för drift i 20 europeiska länder.

Pressmeddelande Akiem/Siemens