Alstom tillämpade additiv tillverkning i serieproduktion

Med hjälp av företaget Replique kvalificerades och tillverkades dörrstopp genom additiv serieproduktion under 1,5 månad. Bildkälla: Alstom

Alstom, en global ledare inom grön och smart mobilitet, använder företaget Repliques on-demand 3D-utskrift/tillverkningsplattform för additiv tillverkning vid produktion av skräddarsydda seriella delar av industrikvalitet.

Genom att digitalisera sin leverantörskedja kan Alstom nu producera små partier på begäran och därtill även decentralt.

Alstom samarbetar med Repliques för att implementera den första serieproduktionsdelen med hjälp av additiv tillverkning.

Reservdelar med hjälp av 3D

I samarbete med Replique skapar Alstom en synlig metalldel för första gången för additiv tillverkning i serieproduktion.

Additiv tillverkning även kallad 3D – printing eller friformsframställning, är en relativt ny produktionsmetod som gör det möjligt för en tillverkare att automatiskt skapa komponenter direkt från en CAD-modell.

Med tillgång till Repliques världsomspännande teknik- och produktionsnätverk minskar Alstom komplexiteten inom inköp och produktion

Repliques industriella expertis möjliggör val av kostnadseffektiva och kvalificerade material och produktionsmetoder.

Detta gör att företaget kan svara ännu bättre på sina kunders behov. Replique minskar komplexiteten inom försörjningskedjan så att första serierna inte bara produceras snabbare, utan också kostnadsmässigt gynnsamt.

Tågdelar via printer

- Additiv tillverkning är nu en viktig del av vår leveranskedja. Med Replique drar vi nytta av 3D-utskrift och materialexpertis, såväl som ett decentraliserat tillverkningsnätverk som täcker alla relevanta platser och teknologier. Deras kompletta tjänster gör det möjligt för oss att svara snabbare och mer kostnadseffektivt för olika kundkrav, säger Ben Boese, 3D Printing Hub Manager på Alstom Transport Deutschland GmbH.

Alstom samarbetar med Repliques för att implementera den första serieproduktionsdelen med hjälp av additiv tillverkning.

Global teknikåtkomst genom Repliques 3D-utskriftsplattform

Inom tågtillverkning leder små partistorlekar till höga tillverkningskostnader på grund av tillverkning av formar och andra verktyg. 3D-utskrift kan lösa denna utmaning genom att eliminera fasta kostnader. Som ett resultat kan delar tillverkas ekonomiskt även i små kvantiteter. Alstom har redan utnyttjat tekniken inom tillverkning av reservdelar. Nu kan de även uppfylla specifika kundbehov med hjälp av additiv serieproduktion.

3D-utskriftsnätverk

Eftersom Alstom är verksamt över hela världen och varje tågkomponent har olika krav, behöver de en skalbar lösning för decentral tillverkning i industriell kvalitet. Alstom har därför ett nära samarbete med Replique och utnyttjar expertis och kapacitet i ett 3D-utskriftsnätverk där alla partners är noggrant utvalda och kvalificerade.

- Marknaden för additiv tillverkning är fortfarande mycket fragmenterad, vilket gör det omöjligt för slutanvändarna att hitta en optimal lösning för varje del. Med Replique drar vi nytta av alla större additiva tillverkningsteknologier och material från en enda källa. Dessutom får vi optimala tekniska förberedelser, säger Boese.

Första seriesläppet för additivt tillverkad tågdel

Flexibiliteten i Repliques plattform visas i ett första användningsfall inom Alstoms OEM-verksamhet. För att möta en specifik kundförfrågan behövde Alstom flera dörrstoppare för en skiljedörr som kommer att dela upp passagerarutrymmet i en dieselmultipelenhet i en första och andra klass.

Det lilla antalet sådana komponenter är vanligtvis ett hinder för initial produktion och vanligtvis handlar det om projektförseningar till följd av långa leveranstider. Därför valde Alstom additiv tillverkning som en ny produktionsmetod.

Källa: Alstom