Järnvägsoperatören VR Group erbjuder Ome godsvagnar till försäljning

Totalt finns 31 vagnar till salu, ursprungligen byggda på 1960- och 1970-talen. Foto: VR Group

VR-koncernen säljer 31 Ome-godsvagnar som fått ett återvinningsbeslut. Den rullande materielen auktioneras ut den 13 september i samarbete med onlinetjänsten Huutokaupat.com som en del av en auktion för företag.

- Återvinning av rullande materiel är ett hållbart sätt att göra sig av med en värdelös tillgång. För det första återvinns de nödvändiga komponenterna och reservdelarna, såsom boggier, från de återvunna fordonen för att användas i de återstående fordonen, med tanke på tillgången på reservdelar på marknaden är låg eller redan uttömd, säger Eljas Koistinen, direktör för VR Transpoint.

Ingen garanti

Totalt finns 31 vagnar till salu, ursprungligen byggda på 1960- och 1970-talen. Normalt har en godsvagn en livslängd på runt 30 år. Fordonen som säljs är inte nödvändigtvis desamma och komponenterna de innehåller kan variera. Den sålda rullande materielen är inte i driftskick och VR Group tar inget ansvar för det säkra skicket, överföringen eller funktionsdugligheten hos den sålda rullande materielen.

Mer information på VR:s hemsida

Vagnarna säljs som en enhet, så kallad "skrotvagn", för vilken ett baspris fastställs på auktionen. Auktionen riktar sig till företag och måste registreras i förväg.

Om inget rimligt erbjudande har mottagits inom deadline kommer enheterna att återvinnas. Återvinningsprocessen kommer att resultera i att mer än 90 procent av materialet som används i enheterna återanvänds. Mer information om enheterna till försäljning finns på företagets hemsida.

VR Group kommer framöver att lägga ut alla fordon för vilka likvidationsbeslut har fattats till försäljning och bolaget kommer endast att meddela detta på sin hemsida. Fordonen kommer framöver att erbjudas till försäljning när VR Group fattar beslut om återvinning av sina fordon.

Källa VR