Polen: UTK publicerade grundläggande parametrar för järnvägslinjer

Polska Vectron-lok. Foto: PKP Cargo

Mer än 19 000 km järnvägslinjer, 12 000 km elektrifierade linjer, nästan 9 000 km dubbelspåriga linjer och 12 000 plankorsningar är grunddata för järnvägsinfrastrukturen i Polen. Den genomsnittliga tätheten för järnvägsnätet i Polen är 6,2 km/100 km2. Hastighetsgränsen är 120 km/h på 46 % av sträckorna och 160 km/h på 15 % av sträckorna.

Elektrifieringen av sträckorna ökade

Längden på järnvägslinjer som trafikerades av alla infrastrukturförvaltare 2021, både standard- och bredspåriga, var 19 326 km. Det är en minskning med 135 km från 2020. Längden på elektrifierade järnvägslinjer 2021 var 12 156 km. Jämfört med 2020 har Polen UTK publicerar grundläggande parametrar för järnvägslinjer

Mer än 19 000 km järnvägslinjer, 12 000 km elektrifierade linjer, nästan 9 000 km dubbelspåriga linjer och 12 000 plankorsningar är grunddata för järnvägsinfrastrukturen i Polen. Den genomsnittliga tätheten för järnvägsnätet i Polen är 6,2 km/100 km2. Hastighetsgränsen är 120 km/h på 46 % av sträckorna och 160 km/h på 15 % av sträckorna.

Längden på järnvägslinjer som trafikerades av alla infrastrukturförvaltare 2021, både standard- och bredspåriga, var 19 326 km. Det är en minskning med 135 km från 2020. Längden på elektrifierade järnvägslinjer 2021 var 12 156 km. Jämfört med 2020 har längden på elektrifierade sträckor ökat med 108 km. Andelen elektrifierade linjer av den totala längden av linjer i drift i Polen ökade därmed från 61,9 % till 62,9 %.

Flesta linjer enkelspåriga

De flesta järnvägslinjer i Polen är fortfarande enkelspåriga - 53,8 % av linjerna i drift 2021. De vojvodskap som har en tydlig preferens för enkelspåriga linjer framför dubbelspåriga linjer är Podlaskie (86 %), Podkarpackie (76 %) och Warmińsko-Mazurskie (72 %). Å andra sidan är vojvodskapen med den högsta andelen dubbelspåriga linjer Mazowieckie (65 %), Łódzkie (63 %) och Wielkopolskie (62 %). Betydelsen av de enkelspåriga sträckorna är särskilt viktig när det gäller järnvägskapacitet och tillgänglighet för resenärer och godsoperatörer. Avsaknaden av ett andra spår är särskilt problematiskt när renoveringsarbeten utförs, vilket ofta innebär att en sådan linje stängs helt för tågtrafik.

Av de 12 156 km elektrifierade linjerna var 4 078 km enkelspåriga och de återstående 8 078 km dubbelspåriga. Längden på de elektrifierade enkelspåriga linjerna var 39,2 % av den totala längden av de enkelspåriga linjerna (10 394 km). För de dubbelspåriga linjerna är elektrifieringsgraden högre med 90 %, vilket innebär att 8 078 km av de 8 931 km dubbelspåriga linjerna är elektrifierade.

Många moderniserade linjer

De minst elektrifierade järnvägslinjerna fanns i Podlaskie (29,32 %), medan den största delen av det elektrifierade nätet fanns i Śląskie voivodeship (92,09 %) och Łódzkie (91,03 %). Järnvägslinjerna i Polen försörjs med 3 kV DC-spänning. Mycket av infrastrukturen har moderniserats de senaste åren, t.ex. B. i förhållande till transformatorstationerna.

Den genomsnittliga tätheten av järnvägslinjer 2021 var praktiskt taget densamma som 2020 på 6,2 km/100 km 2. Tätheten för järnvägsnätet i de enskilda delstaterna, mätt i linjelängd (i km) per 100 km2 yta, låg kvar på en liknande nivå i 2021 nivå. Śląskie voivodeship hade den största andelen av järnvägsnätets längd (9,7 %) och Świętokrzyskie voivodeship den minsta (3,7 %).

Viktig aspekt

År 2021 är andelen sträckor med en maxhastighet över 160 km/h 2,11 % (en ökning med 0,01 procentenheter). Andelen järnvägslinjer mellan 120 och 160 km är 15,14 % (en ökning med 0,63 procentenheter). I hastigheter mellan 80 och 120 km var deras andel 46,7 %, 1 procentenhet högre.

Kalla: UTK med 108 km. Andelen elektrifierade linjer av den totala längden av linjer i drift i Polen ökade därmed från 61,9 % till 62,9 %.

De flesta järnvägslinjer i Polen är fortfarande enkelspåriga - 53,8 % av linjerna i drift 2021. De vojvodskap som har en tydlig preferens för enkelspåriga linjer framför dubbelspåriga linjer är Podlaskie (86 %), Podkarpackie (76 %) och Warmińsko-Mazurskie (72 %). Å andra sidan är vojvodskapen med den högsta andelen dubbelspåriga linjer Mazowieckie (65 %), Łódzkie (63 %) och Wielkopolskie (62 %).

Betydelsen av de enkelspåriga sträckorna är särskilt viktig när det gäller järnvägskapacitet och tillgänglighet för resenärer och godsoperatörer. Avsaknaden av ett andra spår är särskilt problematiskt när renoveringsarbeten utförs, vilket ofta innebär att en sådan linje stängs helt för tågtrafik.

Av de 12 156 km elektrifierade linjerna var 4 078 km enkelspåriga och de återstående 8 078 km dubbelspåriga. Längden på de elektrifierade enkelspåriga linjerna var 39,2 % av den totala längden av de enkelspåriga linjerna (10 394 km).

De minst elektrifierade järnvägslinjerna finns i Podlaskie

För de dubbelspåriga linjerna är elektrifieringsgraden högre med 90 %, vilket innebär att 8 078 km av de 8 931 km dubbelspåriga linjerna är elektrifierade. De minst elektrifierade järnvägslinjerna fanns i Podlaskie (29,32 %), medan den största delen av det elektrifierade nätet fanns i Śląskie voivodeship (92,09 %) och Łódzkie (91,03 %). Järnvägslinjerna i Polen försörjs med 3 kV DC-spänning. Mycket av infrastrukturen har moderniserats de senaste åren, t.ex. B. i förhållande till transformatorstationerna.

Den genomsnittliga tätheten av järnvägslinjer 2021 var praktiskt taget densamma som 2020 på 6,2 km/100 km 2. Tätheten för järnvägsnätet i de enskilda delstaterna, mätt i linjelängd (i km) per 100 km2 yta, låg kvar på en liknande nivå i 2021 nivå. Śląskie voivodeship hade den största andelen av järnvägsnätets längd (9,7 %) och Świętokrzyskie voivodeship den minsta (3,7 %).

År 2021 var andelen sträckor med en maxhastighet över 160 km/h 2,11 % (en ökning med 0,01 procentenheter). Andelen järnvägslinjer mellan 120 och 160 km är 15,14 % (en ökning med 0,63 procentenheter). I hastigheter mellan 80 och 120 km var deras andel 46,7 %, 1 procentenhet högre.

Kalla: UTK