Finlands centrala handelskammare: EU-förslaget om nya spårvidden är strategiskt viktigt för landet

Fyrskensspår mellan Haparanda och Torneå vid bron över svensk-finska gränsfloden. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: Methem

Europeiska kommissionen har föreslagit att de nya förbindelserna som ska byggas för det europeiska transportnätet (TEN-T) ska överensstämma med den alleuropeiska spårvidden.

Centralhandelskammarens ledande expert, Päivi Wood, anser att förslaget är viktigt för Finland, eftersom det säkerhetspolitiska läget kräver att Finland blir starkare kopplat till Europa och västvärlden. Förslaget skulle också föra med sig större möjligheter att utnyttja EU-medel.

Förhandling om förslaget

EU-kommissionen har föreslagit att de nya järnvägsförbindelserna som ska byggas på det europeiska transportnätet ska byggas till en alleuropeisk bredd. Det är ett förslag från kommissionen, som parlamentet och rådet bestående av medlemsländer ska inleda förhandlingar om.

 - Bakgrunden till kommissionens förslag är effekterna av Rysslands anfallskrig på marknaden, särskilt på livsmedelsförsörjningen. Vikten av en fungerande inre marknad och transportförbindelser betonas särskilt i den nuvarande situationen, säger Päivi Wood, Centralhandelskammarens ledande expert.

 Höjda energipriser påverkar

På lång sikt är kommissionens förslag enligt Wood mycket relevant för Finland, eftersom Finlands logistiska ställning förändrades efter att Ryssland startade anfallskriget mot Ukraina. Stängningen av ryskt luftrum, sanktioner, den kroniska bristen på containrar inom sjötransporter och höjda energipriser påverkar den finländska logistikens drift- och underhållssäkerhet utöver transportkostnaderna.

- Finlands logistiska läge som ett nav för öst och väst håller på att förvandlas till en slutpunkt på den norra kanten av Europa. För Finlands del kräver det säkerhetspolitiska läget en starkare koppling till söder och väster för att även möjliggöra militär rörlighet. Ur finansieringssynpunkt skulle förslaget föra med sig större möjligheter att utnyttja EU-medel i Finland på kort och medellång sikt, säger Wood.

Ingen tvingar Finland

Behovet av byte av spårvidder gäller förutom Finland även Spanien, Portugal och de baltiska länderna. I kommissionens förslag påpekas dock att det inte finns något behov av att genomföra projekt om det inte är ekonomiskt vettigt.

Wood betonar att om Finland ser det som rimligt att inte ansluta sig till det paneuropeiska nätet och järnvägsbredden, kommer ingen att tvinga Finland att göra det.

- Vi har lärt oss att leva med två olika spårvidder i andra länder, varför inte i Finland? Ett bra exempel är byggandet av RailBaltica till en annan bredd med den befintliga spårbredden. Europeisk spårbredd skulle också göra det lättare för operatörer att komma in på marknaden i Finland, säger Wood.

Enligt Wood behövs en strategisk vision om hur Finland skulle knyta an starkare till resten av Europa.

Värt att ompröva

- Därför vore det värt att ompröva Tallinntunnelns betydelse ur Finlands tillgänglighetsperspektiv. Utöver den säkerhetspolitiska situationen är det vid utvärderingen av kommissionens förslag viktigt att komma ihåg att ett sätt att uppnå utsläppsminskningar inom transportsektorn är att öka transporterna på järnväg. Det lagstiftningspaket som ska utfärdas i slutet av detta år för grön godstrafik är redan under förberedelse av kommissionen, säger Wood.

Källa: Centralhandelskammaren