Tjeckiska järnvägsmuseet i Olomouc har nu en rekonstruerad vändskiva för ånglok

Konstruktionen används för att vända lok då de ska antingen in i ett cirkulärt lokstall, eller om loket behöver vändas för att kopplas i andra änden av ett tåg. Foto: Flickr...Kredit: Jiří Dobiáš

Den fullständiga rekonstruktionen av vändskivan i Olomouc-depån på det tjeckiska järnvägsmuseet ČD tog fem månader. Banan vid depån för historiska fordon reparerades också och fick en ny granityta.

Museet kommer att vara öppet för allmänheten i september då Regionbanans dag äger rum.

En vändskiva är utrustad med järnvägsspår, vanligen handlar det om en cirkulär skiva, monterad på ett underrede på så sätt att skivan kan vridas runt ett centrum i spårets mitt. Konstruktionen används för att vända lok då de ska antingen in i ett cirkulärt lokstall, eller om loket behöver vändas för att kopplas i andra änden av ett tåg. Det finns även vändskivor som används speciellt för att vända järnvägsvagnar. För vändning av flera vagnar och hela tåg används så kallade triangelspår.

Komplett sandblästring

Den fullständiga rekonstruktionen av vändskivan omfattade byggandet av ett helt nytt betongtråg, dvs. H. av utrymmet som stålkonstruktionen roterar i, samt en fullständig sandblästring av brodäcket, borttagning av skadade delar och montering av nya däcksbrädor. Även det intilliggande spåret reparerades och den del av banan mellan vändskivan och fördelningskretsen fick ny granitbeläggning. Detta gör besökarnas förflyttning i spårområdet bekvämare och säkrare. Reparationerna startade i april i år och har slutförts i dagarna.

Tågoperatören ČD:s Järnvägsmuseet vid Olomouc-depån har stor potential, det är redan ett populärt resmål för lokalbefolkningen och turister på nostalgiturer. De lokala utställningarna och det utmärkta läget precis intill centralstationen bidrar till detta.

Förtjänar uppmärksamhet

-Jag är övertygad om att med dess gradvisa förbättring kommer att bli ännu mer känd för allmänheten, och med det kommer dess öppettider att utökas i framtiden.  De historiska utställningarna och människorna som tar hand om dem förtjänar verkligen sådan uppmärksamhet, säger Michal Krapinec, styrelseordförande och Generaldirektör för ČD.

Snart ett minne blott

Depån i Olomouc, som inkluderar själva vändskivan, öppnades den 1 maj 1950. Innan museet för historiska fordon öppnade här 2012 fungerade platsen som depå för järnvägsvagnar. I år hade vändskivan, som utgör ingången till rundhuset, nått slutet av sin livslängd och måste förnyas. Annars hade det funnits en risk att verksamheten på platsen hade avbrutits. Investeringskostnaderna uppgick till över 13 miljoner euro.

- Vändskivan är ett slags hjärta på platsen eftersom den ger en utgång för fordon utanför anläggningen. När fordonsflottan gradvis förändras och nya lagrings- och underhållskrav uppstår för moderna fordon, blir vändskivan långsamt ett minne blott sådana kommer inte att skapas mer. I nästa fas av ombyggnaden av tomten vill vi reparera taket på depån, där de historiska fordonen inryms och servas. Sedan är det byggnadernas tur att bli moderniserade Vi vill göra Olomouc-depån till en attraktiv plats för tågfans, stora som små", säger Marek Plochý, chef för Center for Historic Vehicles vid ČD.

Nästa öppning av museet är planerad till lördagen den 17 september 2022 som en del av den regionala järnvägsdagen. Nästa år kan fans av järnvägshistorien åter se fram emot nostalgiska ČD-ångtåg från vår till höst.

De viktigaste faciliteterna för ČD Historic Vehicles Center finns i museet i Lužná u Rakovník. Depån och verkstaden för ČD-museet ligger i Olomouc.

Specialöl

På platsen står för närvarande ånglok, dieselrälsvagnar och ett diesel- och ett ellok. Till exempel har ett av Tjeckiens äldsta ånglok 314 303 Kocúr från 1898, ångloket 464 202 Rosnička eller rälsvagnen M 262 018 Kredenc från 1950 sitt hem här. Hemma i Olomouc finns också ångloket 313,432 Matylda, som just nu repareras i museet i Lužná nära Rakovník.

Allmänheten kan också bidra till dess restaurering genom att köpa en specialöl med samma namn.

Alla intäkter från försäljningen av den begränsade upplagan av Matylda ölburkar går till att reparera detta lok. Den finns till exempel i ČD-minibarer eller i ČD-museet i Lužná u Rakovníka.

Källa. LOK-report