Tyska Halle beställer 56 nya spårvagnar från Stadler

Stadlers TINA-spårvagn byggs för Halle/Saale i två längder. Foto: Stadler

Beslutet i anbudet för den nya generationen spårvagnar för Halle (Saale) har fattats: den 23 augusti 2022 undertecknade Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG), ett företag i Stadtwerke Halle Group, ett kontrakt för leveransen av 56 spårvagnsvagnar av typen TINA med den schweiziska järnvägsfordonstillverkaren Stadler AG.

Enligt kontraktet ska de första fordonen levereras under fjärde kvartalet 2024 och regelbunden service planeras från slutet av 2025.

”Halles mobilitetsrevolution”

De nya tågen i denna serie kommer att ytterligare förbättra kvaliteten på kollektivtrafiken för passagerare och även främja klimatneutralitet och mobilitetsrevolutionen i Halle (Saale).

Delstaten Sachsen-Anhalt och staden Halle (Saale) finansierar den totala investeringen med en bidragsandel på 60 procent, där HAVAG och Stadtwerke Halle själva bidrar med 40 procent.

De nya fordonen ersätter successivt majoriteten av spårvagnarna av typ- MGT6D som är i drift, och som är från åren 1996 till 2001 och går i pension efter nästan 30 års kontinuerlig användning.

Europaomfattande budgivning

Upphandlingen av nya spårvagnar förbereddes i förväg som en del av ett Europaomfattande anbud och genomfördes i enlighet med lagbestämmelserna.

Ordervolymen för fordonstillverkaren är 168 miljoner euro. Delstaten Sachsen-Anhalt stöder köpet av de nya spårvagnarna med ett bidrag på cirka 45 procent och staden Halle (Saale) med cirka 15 procent. HAVAG/Stadtwerke Halles egen andel är 40 procent.

De nya fordonen är 100 procent låggolv, i stället för 70 procent som tidigare, och erbjuder en hög grad av tillgänglighet.

Viktigt med passagerarkomfort

- Dagens undertecknande av kontraktet är en stark signal för klimatvänlig mobilitet i Halle (Saale) och en investering i framtiden. Staden Halle (Saale) och stadens kollektivtrafikbolag HAVAG är återigen pionjärer: Vi utformar mobilitet, hållbarhet och klimatskydd tillsammans. Denna satsning visar Halleborna mycket direkt vad moderna och samtidigt miljövänliga kollektivtrafikalternativ erbjuder i vår stad vid Saale, säger Halles borgmästare Egbert Geier.

Under utvecklingen av den nya generationen fordon ägnades särskild uppmärksamhet åt passagerarkomforten. Tvåvägsfordonen beställdes med två olika längder beroende på speciella krav.

Källa: HAVAG