Frankrike: SNCF löste in ytterligare order av Avelia Horizon från Alstom

Avelia Horizon, den nya TGV-generationen. Bild: Alstom Advanced & Creative Design

Styrelsen för SNCF Voyageurs godkände en ytterligare order på 15 nya generationens Avelia Horizon (TGV) höghastighetståg värd nästan 590 miljoner euro.

Denna nya generations höghastighetståg med fyra olika spänningsvesrioner uppfyller kraven för europeisk trafik.

Ambitiösa mål

Avelia Horizon-sortimentet uppfyller ambitiösa mål när det gäller järnvägssektorns konkurrenskraft och lönsamhet för SNCF Voyageurs, med en total anskaffningskostnad som är 20 procent lägre än föregående generation.

Avelia Horizon består av två innovativa mellanlånga järnvägsvagnar som kombinerar hög prestanda och kompakthet. Dess design möjliggör en ökning av passagerarutrymmet med 20 procent, så att tåget kan ta emot upp till 740 passagerare i den mest kraftfulla konfigurationen.

Förbättrad tillförlitlighet

Underhållskostnaderna kommer att vara mer än 30 procent lägre än de som för närvarande används av SNCF Voyageurs i Frankrike. Tågets underhållbarhet beaktas från designfasen, med ett fjärrdiagnostiksystem för prediktivt underhåll som förbättrar tågets tillförlitlighet och tillgänglighet.

Många komponenter har en optimerad design som förenklar och minskar underhållsarbetet och tillåter längre intervaller. Tack vare sin aerodynamiska design och effektivare dragkraft kommer nästa generations TGV att använda 20 procent mindre energi än befintliga TGV.

- Denna order förseglar återigen framgången för topphastigheten och Avelia Horizon-plattformen. Denna lösning möter SNCF:s tekniska, ekonomiska och konkurrenskraftiga utmaningar i en miljö där passagerare har en stark efterfrågan på lösningar för lågkoldioxidsnål mobilitet" säger Jean-Baptiste Eyméoud , president för Alstom Frankrike.

Denna valfria trancheupphävande av Avelia Horizons innovationspartnerskapskontrakt är den andra i denna nya generation av höghastighetståg och ansluter sig till de 100 tåg som beställts av SNCF Voyageurs avsedda för kommersiell drift i Frankrike.

KÄLLA: Alstom