Nederländerna: NS startar provkörningar med Airport Sprinter

Nya generations Sprinter, Foto: Wikimedia Commons Lic.

Nyligen började det holländska järnvägsbolaget NS testa Airport Sprinter mellan Amsterdam Centraal och Hoofddorp. Denna ombyggda Sprinter kommer att köra åtta gånger i timmen på sträckan i flera år.

Testerna sker i den vanliga Sprinter som går på denna sträcka och är utrustad med ytterligare teknik och kameror.

”En del förändras”

En del saker kommer att förändras för passagerarna under testdagarna. Det pågår dock forskning bakom kulisserna om hur tid kan sparas med Airport Sprinter.

Detta är nödvändigt för att säkerställa att huvudstaden och den nationella flygplatsen förblir tillgängliga under det omfattande arbetet med spåren vid Amsterdams centralstation.

Testkörningarna äger rum varje tisdag och onsdag i sex veckor. Dessa dagar kommer NS att testa bland annat tågets avgångs- och ankomstprocess. Ytterligare personal kommer att finnas på plattformen av säkerhetsskäl.

Passagerare uppmärksammas på testerna genom meddelanden på berörda stationer. Schemat kommer inte att ändras under examensdagarna. I slutet av testfasen kommer NS att fatta ett slutgiltigt beslut om de tekniska förändringar som ska göras på de tåg som snart ska användas som Airport Sprinters.

Vad är Airport Sprinter?

Airport Sprinter är en vanlig Sprinter med en skillnad: föraren ansvarar för att stänga dörrarna och konduktören koncentrerar sig på att ta hand om passagerarna och behålla kontrollen över tåget. Med tekniska förändringar och ytterligare kameror kan tågavgångsprocessen helt läggas i händerna på en person, och dörrarna kan stängas och tåget avgår snabbare. En tekniskt kontrollerad tågavgång (technisch geleid vertrekproces, TGV) är en befintlig teknik som blir allt vanligare i Nederländerna och övriga Europa.

NS testar för närvarande tekniken och den relaterade processen genom en serie testkörningar som fäster stor uppmärksamhet vid interaktion mellan människa och teknik. Resultaten av testerna kommer att flöda in i implementeringen.

Vad har redan testats?

NS har testat Airport Sprinter-prototypen under en tid. Denna process består av flera faser. Först när en fas har slutförts framgångsrikt börjar nästa fas.

Processen började med simuleringar och tester på fabriken. NS testade sedan tekniken och procedurerna i ett sidospår medan tåget stod stilla. Den tekniskt styrda avgångsprocessen testades sedan utförligt med en lokförare, som lät tåget avgå säkert med hjälp av ytterligare teknik och kameror i tåget.

Volontärer agerade passagerare, komplett med bagage och till och med en plyschhund i koppel. Som ett resultat togs tåget i trafik med dessa extrafunktioner. Nu pågår passagerarresor på den sträcka som Airport Sprinter snart är i farten på.

Källa NS