Helsingfors metro: Andra fasen överlåts 2023 till Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab 

En av västmetrons färdiga tunnelbanestationer i Helsingfors. Foto, Wikipedia Common, kredit: Markus Säynevirta

I västmetroprojektets andra byggfas från Mattby till Stensvik byggs en sju kilometer lång banlinje och fem nya stationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. Dessutom byggs en underjordisk depå i Mossberget. Även i den andra fasen går metron hela sträckan under jord i två parallella tunnlar.

För tillfället pågår byggfasen på alla fem stationer, banlinjen och depån. Metrons andra byggfas inbegriper även 24 sidoentreprenader. Byggfasen pågår 2019–2021 och driftsättningsfasen 2022–2023.

Åtta nya stationer

Passagerartrafiken i västmetrons första fas från Gräsviken till Mattby startade 18.11.2017.  Den 3.10.2017 överlämnade Länsimetro Oy stationerna och banan till HST (nuförtiden Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab).

De åtta stationerna och banan, inklusive tekniska system, förblir i Länsimetro Oy:s ägo. Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab rapporterar enligt avtal till Länsimetro Oy om användningen av banan och stationerna och om service- och underhållsarbeten på dessa.

Återstående arbeten är schemalagda så att Länsimetro Oy kan överlåta avsnittet Mattby–Stensvik till Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab hösten 2022. Samtidigt slutförs Finlands största infrastruktur-, husteknik- och automationsprojekt. HRT fattar beslutet om när passagerartrafiken ska inledas.

Byggandet och testandet av västmetrons avsnitt Stensvik–Mattby fortskred så långt att byggnadsentreprenaderna vid de fem stationerna (Finno, Kaitans, Sökö, Stensvik och Esboviken) och banlinjen avslutades redan fredagen 13.5.2022.

Cirka 30 000 personer har deltagit i olika typer av arbeten under projektets gång, vilket motsvarar cirka 2 100 årsverken. Som störst var bemanningen i november 2019 när 1 174 arbetade på byggarbetsplatserna. Totalt 905 företag deltog i olika entreprenader.

Entreprenaden vid Finno station utfördes av ett konsortium bestående av GRK Infra Oy och Aki Hyrkkönen Oy, Kaitans och Sökö stationer av konsortiet YIT Suomi Oy och Are Oy, Esbovikens station av SRV Rakennus Oy och Stensvik station av Skanska Infra Oy.  GRK Infra Oy utförde entreprenaden för banlinjen. Konsortiet Sammalvuori (Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Konevuori Oy, Aro-Systems Oy) utförde schaktnings- och byggnadsentreprenaden vid depån.