Första nya elektrifierade järnvägslinjen i Yorkshire på 25 år öppnades

Transpennine Route Upgrade (TRU) är ett transformativt, långsiktigt järnvägsinfrastrukturprogram för flera miljarder pund som kommer att förbättra förbindelserna i norr. Det kommer att stödja ekonomisk tillväxt i norr och ge verkliga fördelar för passagerare och samhällen längs denna centrala järnvägsartär. Foto: Network Rail

I juli lade brittiska Transpennine Route Upgrade (TRU) East Alliance de första kilometerna av ny elektrisk luftledning på en huvudlinje i Yorkshire på mer än 25 år, vilket markerade ett stort steg i Transpennine Route-uppgraderingen på flera miljarder pund

TRU är ett transformativt järnvägsprogram för flera miljarder pund som kommer att förbättra uppkopplingen i norr och öka ekonomisk tillväxt.

Första steget

Detta monumentala projekt, som till en början löpte från York till Church Fenton, kommer att återuppliva tågresor överallt i norra England. Det är det första steget mot en renare, grönare och helt elektrifierad järnvägssträcka mellan York, Leeds, Huddersfield och Manchester.

TRU East Alliance, bestående av Network Rail, VolkerRail, J. Murphy & Sons och Siemens, verkställer därmed infrastrukturförbättringarna på den östra delen av rutten mellan York och Leeds. Dessa uppgraderingar kommer att erbjuda resenärerna en effektiv och pålitlig järnväg med fler tåg och förbättrade restider.

Sektionen, färdigställd i juli, representerade de första tio kilometerna av kontaktledning som skulle installeras mellan Church Fenton och Colton Junction - där tåg från Leeds ansluter till East Coast Main Line på väg mot York - i slutet av året. Det är en av de mest trafikerade järnvägslinjerna i norr, med över 100 tåg om dagen.

Omfattande sanering av kontaktledningar

För att säkerställa en lika miljövänlig konstruktion byggdes den nya utrustningen vid Allianz helt nya byggcenter - Joseph Lynn Logistics Hub i Sherburn-in-Elmet, innan den transporterades till platsen med tåg.

TRUe Alliance började arbetet med elektrifiering från York till Church Fenton i oktober 2021 och hade slutfört arbetet i slutet av juli 2022:

• 32 kilometer ny kontaktledning

• 270 nya stålstolpar för att stödja kontaktledningarna

• 24 kilometer nya, mer pålitliga spår som lämpar sig för användning av snabbare tåg

• en 65 meter bred övergångsstruktur.

När hela den 122 kilometer långa sträckan är klar kommer tågresenärer att hjälpa till att spara upp till 87 000 ton koldioxidutsläpp årligen - motsvarande 5,9 miljoner bilresor på samma sträcka. För de som bor nära järnvägen innebär det också bättre luftkvalitet och tystare tåg.

Bättre kvalitet

James Ramsden, som är ansvarig för implementeringen av TRU East Alliance, kommenterade alliansens prestationer:

- De kombinerade ansträngningarna från alla parter har gjort det möjligt för oss att ta ett stort steg framåt i elektrifieringen av denna del av nätet. Våra team arbetar hårt för att uppdatera denna del av Yorkshire Mainline, vilket ger Network Rail och regionens järnvägsföretag möjlighet att erbjuda en bättre kvalitet och grönare service till lokala samhällen.

Källa: Volker Rail