Realtidsteknik från HID Global håller belgiska tåg säkra och punktliga

På Antwerpens station. NMBS/SNCB integrerade HID Globals RTLS (Real-time Asset Location)-plattformen och BEEKs Bluetooth Low-Energy (BLE) beacons i sin egen plattform för att säkerställa en smidig säkerhetskontroll på alla stationer. Foto: Wikipedia Common, kredit: Kneiphof

HID Global, en ledande global leverantör av betrodda identitets- och RFID-lokaliseringslösningar, meddelar att det belgiska järnvägsföretaget NMBS/SNCB har antagit en realtidsserviceplattform från HID med BEEKs™ Bluetooth Low Energy Beacons (BLE) för att spåra sina tåg.

Företaget kan nu exakt bestämma tågens placering och på så sätt säkerställa punktliga avgångar.

Digital säkerhetskontroll

NMBS/SNCB-linjenätet täcker mer än 3 600 kilometer spår och cirka 30 stationer i hela Belgien. Innan introduktionen av HID-lösningen, när tågvärden passerade en viss GPS-koordinat, skickade en smartphone-app en signal till programvaran vid nästa station. Detta i sin tur startade en digital säkerhetskontroll så att passagerare kan gå av säkert och tåget kan fortsätta till nästa station som planerat.

Det finns dock bara begränsad mobil- och GPS-täckning på många sträckor, till exempel i tunnlar. I det här fallet kan tågets GPS-position avvika från den faktiska platsen med upp till tio kilometer, vilket också försenar hela säkerhetskontrollen.

Ett annat nytt sätt

- Vi visste att vi måste hitta ett annat sätt att veta när tåget var nära stationen. Det var då vi kom på idén att använda HID-beacons för att överföra ett specifikt ID, förklarar Nathan Willekens, innovationsprojektledare hos belgiska tågoperatören NMBS/SNCB.

När systemet upptäcker en av Bluetooth-sändarna har det automatiskt företräde framför den potentiellt felaktiga GPS-signalen.

- Vi blev inte bara imponerade av noggrannheten i platsen som beacons sänder, utan också av effektiviteten som sändarna arbetar med och området de täcker, avslutar Willekens.

Fallstudie

NMBS/SNCB planerar att använda systemet på minst tio andra stationer i Belgien.

Hela fallstudien finns tillgänglig på följande länk: https://www.hidglobal.com/doclib/files/resource_files/idt-beacons-monitor-belgian-trains-cs-en.pdf.

Mer information om HID Location Services och BEEKs BLE Beacons finns här: https://www.hidglobal.com/solutions/identification-technologies/location-services.

Pressmeddelande HID Global