Fem konsortier vill bygga Rail Baltica i Lettland

Rail Baltica-sträckan till Europas centrum. Foto: Wikipedia Common. Kredit: RB Rail AS

Den första omgången av det största internationella anbudsförfarandet för byggandet av Rail Baltica magistral i Lettland har avslutats.

Efter att ha bedömt uppfyllandet av kvalifikationskraven för upphandling, inklusive tidigare erfarenhet av järnvägsbyggande enligt EU-standarder, förklarades det att fem av sex ansökningar uppfyller anbudskraven.

Följande företagsorganisationer är inbjudna att delta i den andra omgången av tävlingen:

• Webuild NGE-TSOJV, en sammanslutning av människor som består av de italienska och franska företagen Webuild p.A., NGE Contracting SASU och TSO SAS;

• samriskföretaget OHLA - GULERMAK Rail Baltica, bestående av Obrascón Huarte Lain, S.A., Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve TaahhütŞ. och Gülermak Sp. z o.o. (Spanien, Turkiet, Polen);

• R.B. Rail BalticaJV, bestående av Eiffage Génie Civil SAS, Budimex S.A. och Rizzani de Eccher S.p.A (Frankrike, Polen, Italien);

• en sammanslutning av personer som består av Aldesa Construcciones A., China Civil Engineering Construction Corporation och aktiebolaget TEK Baltic (Spanien, Kina, Lettland);

• de av de turkiska företagen IC İÇTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARETŞ. och DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARETA.Ş. bildade sammanslutning av personer.

Den vinnande anbudsgivaren kommer att tilldelas byggandet av mer än 200 kilometer infrastruktur inklusive järnvägsunderbyggnad och överbyggnad, inklusive förberedelse av plats, banvallar, broar, vägar och övergångar, utläggning av allmännyttiga ledningar och byggande av spår - på järnvägens huvudlinje Baltica järnvägslinje i Lettland och vara ansvarig utanför Rigas gränser.

Logistisk bas

Just nu pågår förberedelser inför den andra anbudsomgången, där de sökande kommer att lämna ekonomiska och tekniska anbud. Efter slutförandet av anbudet är det planerat att byggnadsarbetet utanför Riga ska starta 2023. Prioriterade byggnadsarbeten kommer att utföras i riktning från Rigas flygplats till den lettisk-litauiska gränsen och till Salaspils Intermodal Cargo Terminal.

De första byggnadsarbetena planeras i kommunen Bauska nära Iecava, där den framtida underhållsanläggningen för Rail Baltica-infrastrukturen kommer att finnas.

Objekten av högsta tekniska komplexitet

Under byggandet av Rail Baltica kommer denna underhållsanläggning att fungera som en logistisk bas för lagring av byggmaterial, utrustning och anläggningsmaskiner och kommer att möjliggöra nödvändiga förberedelser och bearbetningsarbeten.

Järnvägen, som kommer att användas för att transportera byggnadsmaterial, ansluter till det befintliga 1520 mm spårviddsnätet. Efter att bygglogistikbasen har byggts, förväntas nästa fas starta med objekten av högsta tekniska komplexitet, nämligen broarna över floderna Iecava och Mēmele.

Källa: Rail Baltica