Polen: PKP Intercity har lämnat anbud på 20 ellok

Polsk Intercity-tåg, här på stationen i Jelenia Gora. Foto: Wikipedia Common, kredit: Actuell37

"PKP Intercity" S.A. har lämnat anbud på leverans av 20 ellok och underhållstjänster i Europeiska unionens officiella tidning (2022/S 155-445683).

Kontraktsföremålet är leverans av 20 elektriska lok och utbildning av de personer som kunden nämner i deras drift samt tillhandahållande av underhållstjänster för fordonen av entreprenören.

Kunden kräver leverans av helt nya fordon av en typ med helt nya sammansättningar, komponenter och delar och en fordonspålitlighetsfaktor på minst 95,00 procent kvartalsvis från driftstart till driftslut på nivå P4 i varje kalenderkvartal .

Underhållstjänsterna för vart och ett av de levererade fordonen kommer att tillhandahållas under en period på minst 60 månader från datumet för den slutliga inspektionen av leveransen av detta fordon, men åtminstone fram till slutförandet av underhållsnivå P4-inspektion för detta lok.

Källa EU:s officiella tidning