Bygget av dubbelspåret mellan Kuppis och Åbos järnvägsstationer i Finland fortskrider

Kuppis station. Byggandet av dubbelspåret är ett steg närmare höghastighetståget, det så kallade entimmeståget. Foto: VR

Byggandet av det dubbla spåret kommer att orsaka betydande bullerstörningar och trafikstockningar under ett par år.

Projektledare Erkki Mäkelä vid finländska Trafikledsverket tror att de tillfälliga trafikarrangemangen till följd av byggnadsarbetet kommer att orsaka allvarliga trafikstockningar i Åbo centrum.

Fem nya broar

Till exempel måste fem nya broar byggas. Det värsta året för arbetsresenärer blir år 2023.

– Under 2023 är renoveringen av alla större broar i gång. Då kommer man säkert behöva en del extra tid för sina resor.

Enligt Mäkelä kommer de värsta trafikstockningarna att uppstå på Helsingforsvägen och Skolgatan.

– Slutresultatet kommer vara värt allt besvär. Nu måste vi bara stå ut med de olägenheter som arbetet medför.

Kuppis station blir slutstation i två år

Under de två år som byggnadsarbetet pågår kommer Kuppis järnvägsstation att vara slutstation för tågen från Helsingfors.

Steget närmare höghastighetståget

Projektledare Erkki Mäkelä säger att byggandet av dubbelspåret är ett steg närmare höghastighetståget, det så kallade entimmeståget.

Då dubbelspåret står färdigt om två år, kan Helsingforstågen återvända till Åbo järnvägsstation.

Ett av de största momenten i dubbelspårsprojektet är rivningen av järnvägsbron över Aura å och byggandet av en ny bro.

I oktober kommer man bygga en tillfällig bro bredvid den befintliga järnvägsbron innan den rivs. Den tillfälliga bron får användas också av fotgängare och cyklister.

Den verkliga prislappen kommer

23 miljoner euro i EU-finansiering har beviljats för utvecklingen av Åbo bangård och dubbelspåret. Budgeten för byggandet av dubbelspåret är totalt 67,5 miljoner euro.

Enligt Trafikledsverket kommer den verkliga prislappen ändå att vara flera miljoner euro högre.

– Förberedelser pågår för att få ytterligare finansiering, men inga beslut har fattats, säger Erkki Mäkelä.