Spanien: Avtal om järnvägskorridor till Valencia

Stationen Joaquín Sorolla.behöver omfattande gestaltning eftersom antalet passagerare på norra och södra förbindelserna fördubblas på fem år: 8,7 miljoner passagerare per år jämfört med nuvarande 3,8 miljoner. Foto: Renfe

Ministern för transport, mobilitet och stadsagenda, Raquel Sánchez, tillsammans med generalitat Valencianas president, Ximo Puig, och Valencias borgmästare, Joan Ribó, undertecknade nyligen avtalet om järnvägskorridor till Valencia vid Generalitat Valenciana.

Ministern, åtföljd av regeringsrepresentanten i Valencia, Pilar Bernabé, och Adifs president, María Luisa Domínguez, proklamerade att "med detta avtal börjar Valencias stadsmetamorfos och en ny impuls ges till Medelhavskorridoren" .

Åtkomstkanalavtal

Avtalet ligger till grund för utvecklingen av åtta åtgärder, inklusive den nya tillfartskorridor, som innebär att alla tillfartsspår flyttas till stationerna Valencia Nord och Joaquín Sorolla, utbyggnaden av tunnlarna i den södra noden och omdesignen av Joaquín Sorolla station.

Dessa åtta åtgärder är värda 550 miljoner euro, varav Adif Alta Velocidad redan har godkänt anbudsförfarandet på 530 miljoner euro i kontrakt. Järnvägsoperatören kommer att stå för 50 procent av finansieringen, medan Generalitat och kommunen står för 25 procent vardera av kostnaden.

Adif AV kommer dessutom att fullt ut finansiera de återstående 20 miljoner euro som är ett resultat av den ökade efterfrågan på järnvägen till följd av järnvägsliberaliseringen i Joaquín Sorolla.

Finansieras genom EU-medel

Åtgärden för järnvägsintegration i staden Valencia finansieras delvis av Europeiska unionen genom NextGenerationEU-medel med 163 miljoner euro och är därför en del av planen för återuppbyggnad, omvandling och motståndskraft (PRTR).

Förutom tunnelläggningen av alla tillfartsspår till stationerna Valencia Nord och Valencia Joaquín Sorolla, inkluderar detta projekt också ett integrerat ingrepp i den sistnämnda stationen, vilket innebär en utvidgning av dess parkering.

På så sätt frigörs den mark som krävs för den fortsatta utvecklingen av staden genom att tillfartskanalen tunneleras till Avenida Giorgeta.