Oslofjords Logistikk vill konkurrera mot Bane Nor med hjälp av en ny godsterminal

VERKSTAD OCH GODSTERMINAL: Så här kommer den planerade tågterminalen på Kopstad utanför Horten att se ut. Foto: Oslofjord Logistics

Idag äger Bane Nor verkstäderna och de flesta godsterminalerna på järnvägen. Det vill Oslofjord Logistikk ändra på.

– Om jag ska vara ärlig så motarbetas vi av Bane Nor. Om det beror på att vi är en riktig konkurrent till deras verksamhet kan jag inte svara på, säger Petter Eiken.

Enorm godsterminal

Han är ordförande i Oslofjord Logistikk som bygger en godsterminal vid Kopstad utanför Horten. Företaget vill bygga en enorm godsterminal på den 400 hektar stora tomten som ligger nära E18 och Vestfoldsjärnvägen. Syftet är att ha ett nav för gods som går på väg, järnväg och sjö.

– Terminalen ligger nära två viktiga genomfartsleder, förutom att den ligger någorlunda nära hamnen i Horten. Det öppnar upp för många möjligheter, säger Eiken.

Kolonialgods på räls

En av möjligheterna är ett samarbete med bland annat Asko. Norges största distributör av kolonialvaror har lager i Vestby och Rygge – på andra sidan Oslofjorden. Här planeras en elfärja som kan ta godset vidare till Hortens hamn och godsterminalen på Kopstad.