Tågåkeriet I Bergslagen installerar Ertms

Digital signalteknik installeras på Tågåkeriet I Bergslagen i Sverige och Norge. Foto: Hitachi Rail

Hitachi Rail och Tågåkeriet I Bergslagen samarbetar för att implementera ERTMS signalteknik för att harmonisera den skandinaviska järnvägen. Hitachi Rail har tecknat ett nytt kontrakt för att designa och installera ERTMS digital signalteknik ombord på tåg som trafikeras av Tågåkeriet I Bergslagen i Sverige och Norge.

Moderniseringen av flottan kommer att förbättra den operativa effektiviteten, driftskompatibiliteten och tillgången på fordonen, vilket minskar potentiella trafikstörningar. Inom ramen för detta kontrakt kommer Hitachi Rail att designa, bygga, installera, testa, certifiera och driftsätta signalsystemet ombord baserat på ERTMS-teknik och STM-ATC2 – ett system som tillåter tågen att köra på konventionella linjer.

– Vi är stolta och tacksamma över att ett världsledande företag, Hitachi Rail, kommer att hjälpa ett litet regionalt järnvägsföretag i Sverige, Tågab, att ta detta steg mot framtiden! Vi är imponerade av den enastående skickligheten och förståelsen för våra villkor som har lett till detta kontrakt. Vi har lärt oss mycket av processen. Nu hoppas vi kunna bidra till införandet av ERTMS i en bredare skala i Skandinavien tillsammans med Hitachi Rail, säger Lars Yngström vd för Tågab.

– Vi är glada över att arbeta med att digitalisera och harmonisera nyckeltjänster mellan Norge och Sverige och att använda våra innovativa signaleringslösningar för att skapa en mer tillförlitlig och effektiv service för passagerare. I Jag är hedrad och tacksam mot Tågab för deras förtroende för Hitachi Rail som en nyckelpartner för att förnya och stödja utvecklingen av smart och hållbar järnvägsmobilitet till gagn för samhällen i hela Skandinavien, säger Eric Morand ansvarig för Norden för Hitachi Rail.