VR och Metsä Group ökar samarbetet

Genom samarbetet kommer VR Transpoint att investera i nya råvirkesvagnar. Totalt omfattar bioproduktfabrikens järnvägstransporter över 400 vagnar. De senaste el- och dieselloken används som dragutrustning. De nya elloken drar laster på upp till 2 500 ton, vilket innebär cirka 20-25 procent mer virke per tåg. Foto: VR, kredit: Juho Kuva

I mars 2021 tillkännagav VR Transpoint och Metsä Group, ett logistikpartnerskap för transport av råvirke till Kemis nya bioproduktfabrik.

Samarbetet utökades så att VR Transpoint även ansvarar för Metsä Groups virkeslastning vid lastterminalerna i Kajanaland och Österbotten.

En effektiv helhetslösning har utformats för transport av råvirke till bioproduktfabriken som byggs i Kemi.

Tar emot och lastar virke vid lastterminalerna

VR Transpoint erbjuder Metsä Group en heltäckande tjänst för transport av råvirke med tåg från timmerterminalen till bruket. Nytt med samarbetet är att VR Transpoint, förutom att transportera råvirke med tåg, ansvarar för att ta emot och lasta virke vid lastterminalerna i Kajanaland och Österbotten.

Fem miljoner kubikmeter råvirke kommer att forslas till bruket med järnväg, vilket innebär att bruket tar emot i snitt nio tåg om dagen. Även om Kemi bruks resa med att transportera timmer med tåg ökar, kommer effektiva järnvägstransporter att minska utsläppen med 20 procent per kubikmeter virkesråvara.

VR Transpoints mål är att halvera den genomsnittliga lasttiden, vilket är möjligt med hjälp av effektiv och miljövänlig lastutrustning och ett transportkoncept skapat i nära samarbete med kunderna.

Senaste el- och diesellok

VR Transpoints partner inom vedlastning är Oy Adolf Lahti Yxpila Ab, som erbjuder logistik- och maskinservicelösningar.

Genom samarbetet satsar VR Transpoint på nya råvirkevagnar. Totalt används över 400 vagnar  för järnvägstransporter till och vid bioproduktfabriken. De senaste el- och dieselloken används som dragutrustning. De nya elloken kommer att bära laster på upp till 2 500 ton, vilket innebär cirka 20–25 procent mer virke per tåg.

Källa: VR