Frankrike/Schweiz: Nya tåg för Mont-Blanc Express

De nya tågen är mer bekväma och effektiva i drift, vilket garanterar tillgänglighet för resenärer med nedsatt rörlighet. På den schweiziska sidan är den federala regeringen och kantonen uppdragsgivare för att beställa det nya järnvägsmaterialet, som är planerat att tas i drift 2026.Foto: wikiwand.com/fr/Chemin_de_fer_Martigny, kredit: Chatelard.

Det regionala transportföretaget Transports de Martigny et Régions (TMR) och det franska nationella järnvägsföretaget Société national des chemins de fer français (SNCF) har tecknat ett kontrakt med Stadler-företaget om köp av ny rullande materiel för Mont-Blanc Express-linjen

Orsakade alltför höga underhållskostnader

De nuvarande tågen på Mont-Blanc Express-linjen uppfyller inte längre Federal Disability Equality Act (BehiG) och orsakar alltför höga underhållskostnader.

Detta fynd ledde till ingåendet av ett kontrakt mellan de två operatörerna av linjen - TMR och SCNF-Voyageurs - för gemensamt köp av sju meter spårvidd flera enheter, som har en blandad vidhäftning och kugghjulsdrift.

Ska trafikeras på hela banan

Valet av tåg uppfyller ett antal kriterier som ställs på både schweizisk och fransk sida. Syftet var att köpa in järnvägsmateriel som kan trafikeras på hela banan och samtidigt uppfylla de högsta miljöskyddskraven.

Valet föll på ett rälsfordon av typen Beh 4/8 med olika funktioner för att styra energiförbrukningen, som uppfyller kraven för BehiG. Varje nytt tåg har en total kapacitet på 230 personer. Det nya järnvägsmaterialet kan även köras i dubbeldrag, speciellt på kugghjulsdelen, vilket kraftigt ökar effektiviteten i driften.

Kantonen och regeringen står för kostnaderna

De totala kostnaderna för de sju nya tågdelarna uppgår till 76 miljoner schweizerfranc. Deltagandet i kostnaderna för det schweiziska transportföretaget uppgår till 43,4 miljoner schweizerfranc. Som kund bär kantonen och den federala regeringen de kostnader som inte täcks av Transport Regional Voyageurs. Den franska delen finansieras av regionen Auvergne Rhône Alpes. De nya tågen förväntas levereras mellan september 2024 och juli 2025. De förväntas vara i drift över hela linjen i slutet av 2025.

”Förenar” Frankrike och Schweiz

Denna förnyelse är en del av kantonens mobilitetsstrategi och TMR:s plan att uppdatera hela infrastrukturen för Mont-Blanc Express-linjen till de senaste standarderna till 2029.

De 55 kilometerna av Mont-Blanc Express-linjen har förenat Frankrike och Schweiz i mer än ett sekel. Nästan 15 tåg går mellan Martigny och St-Gervais varje dag.

Pressmeddelande: Valais kanton