Schweiz: Berns nya järnvägstunnel och trafiknav närmast färdig

Den 12 september 2022 tas "Wylerfeld Junction" i drift. Tills dess återstår några konstruktionssteg på byggarbetsplatsen mellan skivbron och Bern Wankdorf-hållplatsen i Berns Wylerfeld-distrikt, vilket SBB demonstrerade under en mediaturné på plats. Foto: SBB

I höst, efter mer än sex års uppbyggnad, kommer SBB att sätta järnvägsnavet Wylerfeld i drift. Innan tågen kör genom den nya tunneln mellan skivbron och hållplatsen Bern Wankdorf återstår det sista arbetet. De nya ekologiskt uppgraderade områdena frodas redan.

Den 12 september 2022 tas "Wylerfeld Junction" i drift. Tills dess återstår några konstruktionssteg på byggarbetsplatsen mellan skivbron och Bern Wankdorf-hållplatsen i Berns Wylerfeld-distrikt, vilket SBB demonstrerade under en mediaturné på plats.

Ballast och räls installerades

I nuvarande byggskede installeras ballast och räls i tunneln och den östra tunnelrampen upp till hållplatsen Bern Wankdorf, och luftledningarna installeras.

För att tågen från de olika tillfartslederna ska kunna köra genom tunneln måste även alla driftspår flyttas till sitt slutläge innan tunneln kan tas i drift. Parkeringsanläggningen i söder ska då byggas om. Efter att tunneln tagits i drift den 12 september 2022 pågår detta slutarbete till sommaren 2023.

Ny livsmiljö för växter och djur mitt i spåren

Två outnyttjade ytor skapades ovanför de två tunnelportalerna. Eftersom användbara ytor för ekologiska åtgärder blir alltmer knappa i stadsmiljön har den schweiziska tågoperatören SBB uppgraderat de två ytorna på totalt cirka 3 000 m2 i Wylerfeld på ett ekologiskt förnuftigt sätt.

Det finns nya områden mellan spåren: grova ängar, sandlinser, stengabioner och träelement. Dessa består av grundstammar, trädstammar och grenmaterial. Insekter som vilda bin hittar skydd och byggmaterial till sina bon, och reptiler som långsamma maskar och väggödlor hittar gömställen och uppvärmningsplatser.

Platserna är utsatta för solens strålar och erbjuder därmed en miljö som är särskilt skyddsvärd för sällsynta växter. En del av elementen byggdes av lokalt byggavfall. För att förhindra igenväxning finns en regional fröblandning anpassad till platsen för magra lägen.

Bättre korsningsalternativ för tåg

Den nya tunneln under de befintliga spåren gör att tåg kan korsa oberoende på olika nivåer. Det förhindrar därmed korsningskonflikter på de livliga järnvägslinjerna Olten-Bern, Biel-Bern och Thun-Bern, där cirka 900 tåg går dagligen. Hittills har deras rutter delvis överlappat varandra och till och med en liten försening i ett tåg påverkade restiderna för andra tåg.

Den 872 meter långa strukturen börjar i väster med en 290 meter lång ramp, fortsätter in i en 300 meter lång tunnel och slutar i öster med en 282 meter lång ramp. Tunneln passerar under tre körfält från Berns tågstation mellan Wylerfeld och Bern Wankdorf-hållplatsen (södra sidan) och leder till linjen till Thun.

Central pusselbit

Uppdelningen av Wylerfeld är ett nyckelprojekt för mer stabilitet i tidtabellen och en förutsättning för ytterligare utbyggnader för att öka kapaciteten.

Som en första förbättring kan SBB återigen erbjuda direktförbindelserna mellan Interlaken och Zürichs flygplats efter att uppdelningen av Wylerfeld har satts i drift.

Uppdelningen av Bern Wylerfeld är också en central pusselbit för den samordnade, gradvisa utbyggnaden av Bern S-Bahn i Aaredalen och långväga trafiken i Berner Oberland.

Pressmeddelande SBB