Tyska kollektivtrafikbolaget VBB skapar uppföljningsregler för användning av kollektivtrafik för flyktingar från Ukraina

Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) är en sammanslutning av olika transportföretag med samordnade tidtabeller och många förbindelser. Bild: VBB/ S-Bahn Berlin

Sedan mars 2022 har transportföretagen tillåtit flyktingar från Ukraina att resa med bussar och tåg gratis mot uppvisande av ID-handling. Detta gjorde det möjligt för de drabbade att nå sina destinationer i Tyskland och, särskilt under de första dagarna efter ankomst, att slutföra nödvändiga administrativa förfaranden för att ansöka om och få det stöd som behövs.

”Help Ukraine Ticket”

Denna förordning är begränsad till den 15 juni. Delstaterna Berlin och Brandenburg, de administrativa distrikten och stadsdelarna i Brandenburg och transportföretagen har i trafikorganisationen VBB kommit överens om att erbjuda en uppföljningsreglering från den 16 juni 2022.

Från och med den 16 juni 2022 får flyktingar i gränsområdet en så kallad "Emergency Ticket" eller "Help Ukraine Ticket". Dessa biljetter utfärdas till flyktingar kostnadsfritt på DB Regio, ODEG och NEB-tåg och är giltiga i 2: a klass för lokal transport till resans destination. De är giltiga på utfärdandedagen och dagen efter i all kollektivtrafik i VBB. I Berlins kollektivtrafik - tariffdelområde Berlin AB (endast för BVG, S-Bahn och regionala järnvägstransporter).

Identitetshandling räcker inte

Biljetterna är också giltiga i en vecka, det vill säga på utfärdandedagen och sex dagar efteråt. På så sätt säkerställer delstaterna, distrikten, städerna och transportföretagen gemensamt att flyktingar även fortsättningsvis ska vara mobila de första dagarna efter ankomsten när de ska till exempel söka stödtjänster. Föreskrifterna gäller till och med den 31 oktober 2022.

Från och med den 16 juni 2022 gäller inte längre förordningen för obegränsade, gratisresor för flyktingar på bussar och tåg i Berlin och Brandenburg.

Att bara visa upp en ukrainsk identitetshandling räcker inte längre för gratisresor. Efteråt kan dock biljetten på 9 euro köpas, vilket tillåter användning av all kollektivtrafik i Tyskland under månaderna juni, juli och augusti för 9 euro styck.

Fri rörlighet för flyktingar

På uppdrag av delstaterna Berlin och Brandenburg vill VBB uttryckligen tacka alla inblandade och de 36 transportföretagen i nätverket, som har möjliggjort fri rörlighet för flyktingar i Berlin och Brandenburg sedan 1 mars 2022, i en anda av solidaritet, obyråkratiskt och snabbt.

Pressmeddelande VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH