Helsingfors västmetro är på väg att starta tidigare än planerat

Enligt bolaget Helsingforsregionens trafik (HRT) kommer trafiken på förlängningen av västra tunnelbanan troligen att starta redan 2023. Karta: Länsimetro Oy & Västmetron AB

Tunnelbanan kan komma till staden Esbos station Stensvik som ligger en bra bit väster om Helsingfors redan nästa år.

Hittills har det rapporterats om att trafiken på den andra etappen av västra tunnelbanan startar nästa år, men det har även ansetts vara möjligt att förlänga starten till början av 2024.

HRT:s presstalesperson Sari Kotikangas säger att ingen kan slå fast ett exakt startdatum ännu, men början av nästa år är en stark prognos för starttiden.

– Det återstår mycket arbete. Trafiken kan trots allt inte startas så fort tunneln är klar. Dessa arbetar för närvarande på, men den goda insatsen är att de kommer att kunna öppna i början av 2023.

En hel del provkörningar

Kotikangas hoppas att HRT ska kunna offentliggöra öppningsdatumet för tunnelbanan under de kommande månaderna. Innan passagerarna kan komma på tunnelbanan återstår det fortfarande en hel del provkörningar, inklusive en hel del acceptanskontroller.

– Det handlar om mer än att bara flytta tunnelbanan. Det finns en organisation av tillfartstrafiken, stoppskyltar ska göras på gatutrafiken, systemen ska uppdateras och medborgarna ska få veta hur de ska röra sig med det nya systemet, listar Kotikangas.

Finlands största kontrakt

Hela 905 olika företag har byggt den andra delen av Västra tunnelbanan, västmetron. Som mest arbetade 1 174 personer på olika arbetsplatser samtidigt.

Byggarbetena på den andra delen av Västra tunnelbanan har dock redan slutförts för tunnelbanelinjen och stationerna. Länsimetro Oy, som ansvarar för byggandet, berättade tidigare att byggentreprenaderna för stationerna och linjelinjen som sträcker sig från Mattsby till Kivenlahti slutfördes fredagen den 13 maj.

Byggnadsarbeten kommer fortfarande att utföras under sommaren i Mattsby, där det nu använda tågunderhålls- och nattupplagsområdet på västra sidan av tunnelbanestationen kommer att göras om för att vara lämpligt för framtida trafik.

Natttank och inspektionsspår

Dessa arbeten ska vara klara senast den 20 juli. Efter detta kommer Länsimetro Oy att kunna överlåta Finlands största infrastruktur-, byggnadstjänster och automationskontrakt till Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, som nyligen inrättats för att fortsätta Helsingfors stads trafikstyrelse (HKL) arbete.

- Det största kvarvarande kontraktet är bytet i Mattsby. Hittills har det funnits en nattank och ett inspektionsspår på västra sidan av Mattsby station, under vilken det finns en stor grop för tågunderhåll. Den måste fyllas på innan banan kan öppnas för trafik, säger Marianne Partanen, kommunikationschef på Länsimetro Oy.

Testats redan med körande tunnelbanetåg

Enligt Partanen kommer den officiella överlåtelsen av kontraktet att ske i början av hösten, men det går ännu inte att säga något mer specifikt datum. Inför överlåtelsen ska även olika ekonomiska slutstudier genomföras.

– Sett till tidplan och budget är det här borta. Coronan har inte blivit extra irriterande, säger Partanen.

Inför öppningen nästa år har den nya sträckan länge testats på tunnelbanetåg. Nästa testkörningar startar igen i juni. Nu går tågen på sträckan Finnoo-Kivenlahti, men när Mattsby station är klar kommer hela den nya sträckan att tas i bruk.